sounds great, feels good
09.07.2021

Geen PFOS vervuiling in Sint-Niklaas na bodemanalyse.

Geen PFOS vervuiling in Sint-Niklaas na bodemanalyse.
Resultaten bodemanalyse gekend.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas ontving de resultaten van de bodemanalyses die werden uitgevoerd i.v.m. mogelijke PFOS- en PFAS-vervuiling ten gevolge van 3M-problematiek in Zwijndrecht. Bij geen enkele van de acht bodemstalen werd een overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem (strengste norm) vastgesteld.

De plaatsen waar de bodemstalen werden genomen, waren gespreid over het hele grondgebied van de stad (drie in Nieuwkerken, twee in Sint-Niklaas, twee in Belsele en één in Sinaai).

Wat PFOS betreft werden waarden gemeten tussen niet detecteerbaar en 2,7 µg/kg droge stof, terwijl de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem (zuivere grond) 3 µg/kg droge stof bedraagt.

Inzake PFOA werd op één plaats een detecteerbare waarde van 1,1 µg/kg droge stof gemeten. Ook dit blijft onder de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem van 3 µg/kg droge stof. Bij de andere meetpunten werden geen detecteerbare waarden van PFOA gemeten.

Voor 10 andere PFAS’en die werden gemeten, werden geen detecteerbare concentraties vastgesteld.

De resultaten van het onderzoek van de grondwaterstalen en de stalen op de brandweersite en school ‘De Fontein’ zijn nog niet bekend.

De richtwaarden voor vrij gebruik als bodem van 3 µg/kg droge stof is momenteel de strengst geldende norm.

Voor de volgende bestemmingstypes worden de volgende voorgestelde bodemsaneringsnormen van OVAM gehanteerd:
Deze eerste resultaten lijken dus niet verontrustend. Wel gaat de stad deze resultaten delen met opdrachthouder coördinatieaanpak PFAS-verontreiniging Karl Vranken, OVAM, FAVV en Agentschap Zorg en Gezondheid met de vraag of men aanbevelingen heeft voor de stad naar aanleiding van deze resultaten.

  • 3,8 µg PFOS/kg droge stof voor agrarisch gebied
  • 18 µg PFOS/kg droge stof voor woongebied
  • 110 µg PFOS/kg droge stof voor recreatiegebied en parkgebied
  • 1 949 µg PFOS/kg droge stof voor industriegebied

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas