sounds great, feels good
22.12.2020

Geen vergunning in Sint-Niklaas voor Ghelamco.

Stad Sint-Niklaas weigert vergunningaanvraag voor projectontwikkelaar Ghelamco.

Begin september diende vastgoedinvesteerder en bouwbedrijf Ghelamco een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Stationsstraat en de Richard Van Britsomstraat. In de aanvraag vraagt de ontwikkelaar om in de Stationsstraat 65 appartementen te bouwen, samen met een commerciële ontwikkeling van 2.500 m². In het binnen gebied voorzag de aanvraag 39 wooneenheden, rondom een gemeenschappelijke tuin.

Gezien de omvang van het project was een openbaar onderzoek noodzakelijk. Dit openbaar onderzoek liep tot 5 november. Op basis van de beleidsambities, interne en externe adviezen en de ontvangen bezwaarschriften evalueerde de stad de aanvraag grondig. Op maandag 21 december 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om de vergunningsaanvraag te weigeren.


De stad is ervan overtuigd dat de site zich uitstekend leent voor een ontwikkeling. De projectsite bevindt zich in het hart van de stad, op wandel- en fietsafstand van alle voorzieningen en openbaar vervoer. Hier liggen kansen om winkelpanden te creëren op maat van de hedendaagse noden van ondernemers, gecombineerd met woningen die ruimte kunnen bieden voor gezinnen. Met de ambitie om nog meer leven in de stationsstraat en het focusgebied te creëren, met de omliggende Casinostraat en Richard Van Britsomstraat die momenteel volledig in een nieuw jasje gestoken worden, liggen alle kaarten op tafel voor een passende ontwikkeling.

Het ingediende voorstel van Ghelamco voldoet het volgens het college van burgemeester en schepenen echter niet aan de noden. Conform de bevindingen uit de woonbeleid-studie, mikt de stad op een kwalitatief woonaanbod voor gezinnen, die hier niet alleen komen wonen, maar ook werken, vertoeven en consumeren. Enkel op die manier kan de site het versterkend economisch karakter krijgen dat we beogen. Van uit die gezinnen is er een vraag naar voldoende grote woongelegenheden, maar ook naar buitenruimte, in de vorm van tuin of terras. Deze behoefte is in de coronacrisis alleen maar toegenomen. Een project op deze locatie moet zo ontworpen worden dat gezinnen die standaard voor een eengezinswoning zouden kiezen, ook een meerwaarde zien in een meergezinswoning. Dat wil onder andere zeggen dat de woningen voldoende ruim moeten zijn, het nodige comfort moeten hebben en dat er genoeg buitenruimte moet voorzien worden. In het voorstel van Ghelamco is de grootte van de verschillende woonentiteiten volgens de stad te weinig geschikt voor gezinnen en is er onvoldoende aandacht voor het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving. Een gemiste kans in de eerste plaats voor de gezinnen zelf, maar ook voor de buurt, voor de lokale economie, voor de stad.

Verder is in de vergunningsaanvraag het aantal woongelegenheden, de voorgestelde densiteit en de architectuur niet voldoende aangepast aan de locatie. Er is ook te weinig nagedacht over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Het project legt te veel de nadruk op autoverplaatsingen, voorziet onvoldoende bovengrondse fietsparkeerplaatsen en geeft geen enkele aanzet naar deelmobiliteit. Ook voorstellen voor duurzame vormen van energie blijven achterwege en op het vlak van private en gemeenschappelijk groenelementen blijft de aanvraag momenteel te vaag.

Tenslotte vindt de stad in de aanvraag nergens een voorstel van de ontwikkelaar terug om, in de vorm van een bijdrage aan het sociaal objectief of andere lusten voor de bredere omgeving, tegemoet te komen aan de nadelen van een té dens programma en van de volume-afwijkingen zoals die vandaag in het voorstel voorzien zijn.

De stad hoopt dat de ontwikkelingsopportuniteit in de nabije toekomst wordt aangegrepen en wil constructief meedenken en meewerken met private ontwikkelaars om van de site Stationsstraat-Richard Van Britsomstraat een toekomstgerichte woon-, werk-, winkel- en verblijfsite te maken. Samen met eigenaars, handelaars, ontwikkelaars, buurtbewoners, scholen en andere spelers uit het middenveld wil de stad op een kwalitatieve manier bouwen aan de stad van morgen.

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas