sounds great, feels good
02.08.2022

Wanneer hoor je regionaal nieuws op de radio?

Wanneer hoor je regionaal nieuws op de radio?
Wij zitten in de achtertuin van de Waaslander.

De regionale nieuwsredactie van Radio Land Van Waas zorgt ervoor dat je elke dag op de hoogte bent van al het nieuws uit onze regio. Klaas, Guy, Rony en Mauro bekijken elke dag het nieuwsaanbod uit het Waasland en halen daaruit het belangrijkste nieuws dat je dan even later op de radio hoort.

Het regionale nieuwsprogramma ‘Het Vrije Waasland’ is er elke zaterdag van 10u tot 12u, hierin ontvangen we gasten, verenigingen en organisaties die iets bijzonders organiseren of te vertellen hebben.

Elke dag is er de lokale agenda, organiseer je iets of heb je nieuws stuur het door, we stoppen het gratis in onze agenda. info@rlvw.be


Al het nieuws uit het Waasland hoor je in onze regionale nieuwsbulletins, met interviews en quotes in samenwerking met TV Oost.

Het lokale nieuws is er van maandag tot vrijdag tussen 7u en 10 u in twee nieuwsblokken per uur en om 12u30, 13u30, 16u30 en 17u30. Op zaterdag is er het Vrije Waasland tussen 10u en 12u, met interviews en gasten in onze studio.


05.07.2024

Opgelet hier komt de Tegeltaxi !

Opgelet hier komt de Tegeltaxi !
Uitgebroken tegels maken plaats voor meer groen.

Inwoners van Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas, Waasmunster en Zwijndrecht kunnen beroep doen op de tegeltaxi van Waasland Klimaatland. Uitgebroken tegels die plaatsmaken voor vergroening worden gratis opgehaald.

De tegeltaxi is een initiatief van de 5 gemeenten en Waasland Klimaatland, in het kader van het Vlaams Kampioenschap tegelwippen. Tijdens dit kampioenschap nemen gemeenten het tegen elkaar op om zoveel mogelijk te ontharden. De tegeltaxi wil de inwoners ondersteunen door de uitgebroken tegels die plaats maken voor groen, gratis op te halen.

“Sint-Niklaas zet zich ook dit jaar opnieuw volop in voor het VK Tegelwippen: zo veel mogelijk verharding verwijderen en omzetten naar groen. De stad doet dit zelf in tal van projecten, maar spoort tegelijkertijd ook de burgers, scholen en verenigingen aan om hetzelfde te doen. Door hen daarbij te helpen via de tegeltaxi van Interwaas, waarbij tot 10 m² gewipte tegels gratis aan huis worden opgehaald, hopen we dat we veel mensen kunnen overtuigen om mee te ontharden!” verduidelijkt duurzaamheid en natuur van Sint-Niklaas, Wout De Meester, toe.

“We dringen onze inwoners niks op. Dit initiatief heeft vooral de bedoeling om extra ondersteunend te zijn voor particulieren die daartoe bereid zijn, naast andere stimulansen vanuit de gemeente of zinvolle onthardingsprojecten die we op openbaar domein zelf uitvoeren. De tegels die we op openbaar domein uitbreken of bij de door inwoners aangevraagde geveltuintjes tellen uiteraard mee voor het kampioenschap, maar worden gestockeerd bij onze eigen technische diensten voor hergebruik bij herstellingen.” vult Jeroen Verhulst, schepen van Openbare Werken in Beveren.

Sociaal economie bedrijf Wase Werkplaats staat in voor de ophaling van de tegels. Voor de verwerking wordt samengewerkt met Lokeren recycling.

De tegeltaxi rijdt elke derde week van de maand uit. De tegeltaxi aanvragen kan tot eind oktober worden via www.waaslandklimaatland.be

Vragen of opmerkingen? Info@waaslandklimaatland of 035004730

17.04.2024

Heraanleg van de Grote Markt start in mei.

Heraanleg van de Grote Markt start in mei.
De Stad Sint-Niklaas heeft een aannemer gevonden voor de her aanleg van de Grote Markt.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft uiteindelijk een aannemer gevonden voor de her aanleg van de Grote Markt. De firma Stadsbader zal de werken uitvoeren in één jaar in plaats van de in eerste instantie geplande twee jaar en aan het vooropgestelde budget van 20 miljoen euro. Hierdoor zullen de Vredesfeesten dit jaar en volgend jaar op de Grote Markt kunnen plaatsvinden. Voor de handelaars en horeca zaken rond de Grote Markt is de versnelde her aanleg goed nieuws, ook de zomer terrassen zullen open blijven. De werken starten op 15 mei en zullen duren tot eind 2025.

30.10.2023

Nieuw leven voor de Reinaert Galerij

Nieuw leven voor de Reinaert Galerij
De Reinaert Galerij wordt een publieke onoverdekte doorsteek

De Vlaamse overheid geeft de stad Sint-Niklaas een subsidie van 2 maal 500 000 euro om verloederde Reinaert Galerij aan te pakken. De stad kocht ondertussen 50 van de 60 leegstaande winkels en wil er een publiek en onoverdekte doorsteek van maken. Deze doorsteek is voor voetgangers en fietsers en zal de galerij verbinden met de winkelwandellus in de Collegestraat en de Stationstraat. Uiteindelijk zullen er 8 winkelpanden overblijven. De meerderheid en de oppositie reageren opgetogen over het project dat in 2025 van start zal gaan.

09.05.2023

Sint-Niklaas wint Prijs Publieke Ruimte

Sint-Niklaas wint Prijs Publieke Ruimte
Sint-Niklaas wint de prijs publieke ruimte met Winkel Wandel Lus.

De stad Sint-Niklaas heeft de spraakmakende ‘Prijs Publieke Ruimte’ gewonnen met de ‘winkelwandellus’. Die prijs bekroont de beste realisaties in de openbare ruimte in heel Vlaanderen en wordt jaarlijks uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte, het Vlaamse kenniscentrum voor openbare ruimte. Met de winkelwandellus maakt de stad een aantal straten tussen de Grote Markt en het Stationsplein groener, lichter, fraaier en vooral ook verkeersveiliger. Het prachtige resultaat wordt fel gesmaakt door bewoners en bezoekers, en krijgt nu ook erkenning op hoger niveau.

Schepen Carl Hanssens kreeg de Prijs Publieke Ruimte uit handen van de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx. Met de winkelwandellus is Sint-Niklaas de laureaat in de categorie ‘stedelijke projecten’. Een bijzondere onderscheiding is dit, want de Prijs Publieke Ruimte staat hoog aangeschreven.

Schepen voor Publieke Ruimte Carl Hanssens: “Ik ben bijzonder trots op deze erkenning. De doelstelling was om de stadskern aantrekkelijker te maken voor bewoners, in een herkenbare stijl met aandacht voor de waardevolle gevels en publieksfuncties. Tegelijk streven we naar meer verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en vergroening, om op die manier tot een toekomstgerichte herinrichting van het openbaar domein te komen. Hiervoor erkenning krijgen in heel Vlaanderen doet deugd. Baanbrekende ingrepen in het openbaar domein lonen écht voor onze stad.”

Prestigieuze prijs voor ambitieus project
De stad Sint-Niklaas sluit hiermee aan bij een spraakmakende reeks eerdere winnaars van de Prijs Publieke Ruimte, die sinds 2008 jaarlijks wordt uitgereikt. In 2022 won de stad Gent met de herinrichting van het openbaar domein rond de Oude Dokken, Tongeren ontving de prijs in 2021 voor een nieuw stadspark. Vielen de afgelopen jaren ook in de prijzen: de stad Antwerpen met de herinrichting van de Scheldekaaien (2020), de stad Kortrijk met de heraanleg van de Oude Leieboorden (2019), de stad Mechelen met Mechelen Boulevard Leeft! (2018) en de stad Gent met wijkpark De Porre (2017).

De andere genomineerden voor de Prijs Publieke Ruimte 2023 in de categorie ‘stedelijke projecten’ waren Leuven en Mechelen.

07.02.2023

Ontwerp Grote Markt aangepast door prijsstijgingen

Ontwerp Grote Markt aangepast door prijsstijgingen
Slechts één aannemer stuurde een offerte.

De stad Sint-Niklaas wil de Grote Markt functioneler, gezelliger, groener en bruikbaarder maken. De middelen die ze daar voor heeft wil ze dan ook op een goede manier beheren. Aangezien het stadsbestuur slechts één offerte kreeg, die ruim boven het voorgestelde budget lag, moet er nu worden ingegrepen en wordt er een nieuw aangepast bestek gemaakt. Door die ene offerte is prijzen vergelijken onmogelijk.

Het stadsbestuur wil stadsvernieuwing alle kansen geven. Investeren in de stadskern kan alleen maar positief zijn voor de uitstraling, economische activiteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Maar niet ten koste van alles en vooral niet ten koste gaan van gezonde stadsfinanciën. Zoals in zoveel projecten is het door de Oekraïne-oorlog en de daaropvolgende energiecrisis heel moeilijk de snel stijgende prijzen in te schatten. In de tijd tussen het opstellen van het bestek (maart-juni) en de eigenlijke aanbesteding (oktober-november) zijn de prijzen spectaculair gestegen. Doordat de stad maar 1 offerte binnenkregen is het onmogelijk in te schatten of de aangeboden prijs echt marktconform zijn.

De werken zullen niet beginnen voor het voorjaar van 2024. Concreet wil dit zeggen dat na het afronden van de laatste voorbereidende nutswerken, er na mei 2023 geen wegenwerken meer zullen plaatsvinden op en rond de Grote Markt. Dit betekent dat de horeca, de inwoners van de stad en evenementensector een gewone (evenementen)zomer tegemoet gaan. Door dit alles wordt er nu gekozen voor een nieuwe procedure.

 • Een reeks besparingen op materialen en kleine aanpassingen die niets wijzigen aan het ontwerp
 • Een nieuwe procedure die meer onderhandelingsmarge toelaat met indieners
 • Een aantal aanpassingen aan het ontwerp die niet de essentie raken maar een significant verschil kan betekenen

Er wordt gekozen de verzonken tuin met ondergrondse fietsenstalling, de luifels en het deel van de Parklaan voorbij de nieuwe bushaltes nog niet te realiseren. Dat zou een flink stuk op de borrel kunnen betekenen. Het doel blijft om een kwaliteitsvolle Grote Markt af te leveren, een echt stadshart voor Sint-Niklaas. Met ruimte voor ontmoeting, beleving, klimaatbestendigheid en op maat van alle inwoners. De volgende weken zal het ontwerp aangepast worden en een nieuw bestek wordt opgemaakt.

04.10.2022

Schaatspiste komt er in Sint-Niklaas.

Schaatspiste komt er in Sint-Niklaas.
Echt schaatsplezier met minder energie verbruik.

Sint-Niklaas Wintert’ krijgt ook dit jaar een echte ijspiste op de Grote Markt. Door de stijgende energiekosten is er samen met de concessionaris een gedetailleerd plan uitgewerkt om het energieverbruik tot een absoluut minimum te beperken, maar om inwoners en bezoekers toch betaalbaar schaatsplezier te bezorgen.

Vanaf 8 december zal er op de Grote Markt van Sint-Niklaas opnieuw een ijspiste staan. Aan die beslissing ging een lange en nauwgezette voorbereiding vooraf, in de huidige situatie met stijgende energiekosten. Dankzij een hele reeks maatregelen zal het energieverbruik van de ijspiste deze winter sterk worden beperkt.

Zo zullen de zijkanten van de tent zoveel mogelijk worden afgesloten, zodat er geen wind aan het ijs kan. Ook ‘s nachts wordt er een soort gordijn rond de ijspiste gehangen, met zeilen rondom. Minder wind betekent minder opwarming van de lucht en minder energie om weer af te koelen. Het dak boven de ijsbaan blijft behouden, zodat er geen regen op het ijs terecht kan komen. Verder worden de leidingen beter geïsoleerd en zet de uitbater moderne koelgroepen in, die veel efficiënter zijn. Ook de dikte van het ijs zal continu en nauwkeurig worden gemeten, om het verbruik zo laag mogelijk te houden. En de schaatsen worden beter geslepen, voor een zo klein mogelijk contactoppervlak met het ijs.

Bovendien schakelt de stad pas begin januari over naar een nieuw energiecontract. Het overgrote deel van de periode van de ijspiste verloopt dus tegen dezelfde energetische kostprijs als vorig jaar. In combinatie met de nieuwe energiebeperkende maatregelen kan de stad daarom het licht op groen zetten. Op die manier wil de stad inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om te genieten van betaalbaar schaatsplezier in de winter.

Al jarenlang inspanningen
Het stadsbestuur benadrukt verder dat het al jarenlang heel wat inspanningen doet om het energieverbruik substantieel te verminderen, met investeringen in tal van stadsgebouwen tot de verledding van de openbare verlichting. Met betrekking tot de ijspiste zet de stad al jarenlang in op maximale beperking van het verbruik. Bovendien wordt er ook niet gewerkt met vervuilende dieselgeneratoren. De bijkomende maatregelen die nu worden genomen, zijn het gevolg van een doordachte optimalisatie.

Tot slot: waarom geen kunststofbaan? Dat alternatief is bekeken, maar dat blijkt een heel andere beleving. Het is geschikt als krachtsport, veel minder als ontspanning. En door het snijden van de ijzers in de plastieken schaatsbaan komen er overal microplastics in de omgeving terecht.

De ijspiste op de Grote Markt gaat open op 8 december 2022 en blijft staan tot 8 januari 2023. Dat is een week korter dan andere jaren, om het energieverbruik verder te beperken, maar dat blijft wel conform de gunningsvoorwaarden. Scholen komen dus best in december.

22.09.2022

3 nieuwe centrumparkings in Sint-Niklaas

3 nieuwe centrumparkings in Sint-Niklaas
Naar 3 nieuwe centrum buurtparkings

Drie extra parkings in het noordelijke stadscentrum zullen snel meer parkeermogelijkheden aanreiken. De meest opvallende nieuwe centrum- en buurtparking bevindt zich aan het Westerplein, op het bedrijfsterrein van SVK. Daar is intussen zo goed als alles klaar voor de opening begin november.

Er komen maar liefst 175 autoparkeerplaatsen, waaronder ook plaatsen voor elektrische auto’s inclusief laadpalen. Zelfs voor mobilhomes zijn er enkele speciale parkeervakken. Uiteraard zijn er ook veilige, overdekte en goed uitgeruste parkeerfaciliteiten voor het stallen van fietsen, deelfietsen en deelsteps. De fietsenstalling telt liefst 60 plaatsen. De auto veilig achterlaten en kiezen voor een alternatief vervoersmiddel om de stad in te duiken, is dus perfect mogelijk op de nieuwe parking Westerplein.

Om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de nieuwe parkeerfaciliteiten zullen de eerste twee maanden gratis zijn. Pas vanaf januari wordt het een betalende parking met een héél gunstig parkeertarief. Voor amper 2 euro kun je er de hele dag parkeren.

Nog twee nieuwe centrumparkings.

Aan de Spoorweglaan, op het terrein van de OLVP, wordt binnenkort een parking in gebruik genomen met 50 plaatsen, die tijdens het weekend kunnen worden benut.

Vlakbij zal ook parking Het Hof openen, met een 20-tal parkeerplaatsen, specifiek voor personeel van de academies ‘s avonds. Op die manier nemen zij geen plaats in van bezoekers aan de stad.

De parking in de Boonhemstraat, die zich vlak naast de vernieuwde toegang tot d’Academie Beeld bevindt, zal na die werken in weliswaar afgeslankte versie nog zeker tot 2025 in gebruik blijven. Het voorziene park naast de ingang wordt pas aangelegd in de fase Boonhemstraat van de winkelwandellus, die pas start na de werken aan de school Heilige Familie.

10.03.2022

De politie van Sint-Niklaas is op zoek naar jou.

De politie van Sint-Niklaas is op zoek naar jou.
Lokale politie je toekomstige werkgever?

Rekruteringscampagne wil jongeren warm maken voor een job bij Lokale Politie Sint-Niklaas

Ingekorte selectieprocedure leidt naar job in zelfgekozen politiezone

De selectieprocedure voor wie wil starten bij de politie is onlangs volledig hervormd. Kandidaten kunnen voortaan sneller aan hun opleiding en aan hun job beginnen. Om zeker te zijn van een plaats bij hun favoriete zone kunnen geslaagde kandidaten reeds solliciteren bij deze zone voor ze aan hun opleiding beginnen.
Lokale Politie Sint-Niklaas lanceert een campagne om jongeren te overtuigen deel uit te maken van dit dynamisch korps. Medewerkers spelen een hoofdrol in deze campagne, waarin ze in een korte quote vertellen waarom ze graag bij de politie werken. Met affiches in het straatbeeld, flyers, maar ook een animatiefilmpje op sociale media zullen ze de komende weken overal opduiken!

Lokale Politie Sint-Niklaas als toekomstige werkgever?

Bovendien worden er elke laatste zaterdag van de maand infosessies georganiseerd in het Politiehuis.
Deze starten om 10 uur en gedurende twee uur wordt de selectieprocedure toegelicht door onze beroepenvoorlichters. Geïnteresseerden krijgen een rondleiding en eerste kennismaking met het korps. Enthousiaste medewerkers staan klaar om alle vragen te beantwoorden en hun ervaringen te delen.

Lokale Politie Sint-Niklaas heeft veel te bieden!

 • Wij zijn een middelgroot politiekorps werkzaam in een bruisende centrumstad.
 • Er is een grote diversiteit aan werk, elke dag is anders. Bovendien kunnen inspecteurs hun dossiers zelf afwerken, dus opvolgen van begin tot eind.
 • In deze zone krijgen werknemers de kans om levenslang te leren, de kans om zich te specialiseren, en met taakaccenten zichzelf te onderscheiden. Denk aan een opleiding tot zedeninspecteur of deel uitmaken van het fietsteam.
 • Ons korps is innovatief en zet in op technische evolutie door aankoop hybride wagens, bodycams, … we zijn verwend met technische snufjes, maar zonder het aspect duurzaamheid uit het oog te verliezen!
 • Bij Lokale Politie Sint-Niklaas ben je geen nummer, maar maak je deel uit van een grote en diverse familie, die werk maakt van een veilig en leefbaar Sint-Niklaas.

Wil je nog meer weten: volg ons op sociale media!

De plaatsen voor de infosessies zijn beperkt tot 20 personen dus inschrijven is verplicht.
Inschrijven kan door te mailen naar: pz.stniklaas.rekrutering@police.belgium.eu

Deelnemingsvoorwaarden:

 • Je bent ouder dan 18 jaar.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs
08.03.2022

Lokeren en Moerbeke gaan fusioneren!

Lokeren en Moerbeke gaan fusioneren!
Lokeren en Moerbeke worden één stad tegen 2025

De stad Lokeren en de gemeente Moerbeke hebben plannen om te fusioneren, dat is vanmorgen bekend gemaakt op een persconferentie. Dit zou rond moeten zijn tegen 2025. Lokeren en Moerbeke werken al een hele tijd goed samen, zo delen ze het zorgbedrijf Sakura en Het Huis van het Kind, is er een IDM samenwerking en delen ze een nieuwe Woonmaatschappij. Steden of gemeenten die fusioneren krijgen een schuldovername van 500 euro per inwoner, dat is goed voor een schuldafbouw van ongeveer 25 miljoen euro.

21.01.2022

Nieuwe brochure met jobs in de regio

Nieuwe brochure met jobs in de regio
Bepasin een brochure met lokale vacatures

Bepasin, de Sint-Niklase vereniging van bedrijventerreinen, bracht een verzorgde brochure uit met recente vacatures van lokale ondernemingen. Onder de titel ‘Wie wil nu niet dichter bij huis werken?’ zet de publicatie tientallen jobaanbiedingen in de kijker van een twintigtal toonaangevende Sint-Niklase bedrijven.

Het beleidsprogramma van het stadsbestuur zet onder het thema ‘Samenwerken voor werk’ de doelstelling voorop om het tewerkstellingsaanbod in Sint-Niklaas te vergroten. Het gaat uiteraard om een uitdaging, die we niet alleen kunnen waarmaken.

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met de stad zet Bepasin acties op om het werken in onze stad te promoten. Zo nam de vereniging, die intussen meer dan 130 leden telt, het initiatief om actuele vacatures van Sint-Niklase bedrijven te bundelen in een handige overzichtsbrochure. Het gaat zowel om jobs, waar werkzoekenden kunnen instappen zonder vooropleiding, als om jobs voor hoogopgeleide, gespecialiseerde profielen. Ook het stadsbestuur is in de publicatie vertegenwoordigd.

Het jobaanbod in de brochure mikt niet alleen op werkzoekenden, maar ook op mensen uit onze stad en omgeving die graag dichter bij huis aan de slag gaan.

Sint-Niklaas heeft als centrumstad veel troeven en de lokale ondernemingen hebben een groot en gevarieerd aanbod aan tewerkstellingsplaatsen. Lokaal werken biedt ook niets dan voordelen voor het gezinsleven.

De oplage van de publicatie bedraagt 50.000 exemplaren. De verspreiding gebeurt via bpost. De brochure staat ook online op www.sint-niklaas.be.

01.12.2021

Spoedgevallendienst AZ Lokeren sluit op 1 januari 2022 en maakt plaats voor een medische hulppost.

Spoedgevallendienst AZ Lokeren sluit op 1 januari 2022 en maakt plaats voor een medische hulppost.
Nieuwbouw voor ziekenhuis Lokeren, fusie met AZ Nikolaas en sluiting spoeddienst vanaf 1 januari 2022.

Op 1 januari 2022 is het zover. Het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas slaan de handen in elkaar en worden officieel één ziekenhuis.

Waarom fusioneren?

De Vlaamse gezondheidszorg onderging de laatste decennia heel wat veranderingen. Van kleine ziekenhuizen in elke dorpskern evolueerden we naar grotere centra die een bredere regio bedienen.Nieuwe medische technieken en toestellen zorgden voor een sneller herstel en een kortere verblijfsduur. De dagziekenhuisactiviteiten stegen dan weer enorm.Alleen door samen te werken kunnen we de bevolking van onze regio die sterke zorg bieden. Ensterke zorg, dat is zorgen voor een hoogkwalitatieve basiszorg, dicht bij huis, maar ook investeren in nieuwe technieken en toestellen. En hooggespecialiseerde artsen en medewerkers aantrekken.

Op die manier kunnen we ook gespecialiseerde zorg naar het Waasland brengen. Voorbeelden hiervan zijn de diensten Radiotherapie, Interventionele cardiologie (cathlab) en Kinder- en jeugdpsychiatrie. Diensten, waarvoor patiënten vroeger steeds naar Gent of Antwerpen moesten, die we nu dankzij onze schaalgrootte en specialisatie ook in eigen regio kunnen aanbieden.

Er verdwenen een aantal diensten in Lokeren, maar tegelijkertijd wordt er heel sterk ingezet om nieuwe kennis en expertise naar Lokeren te halen. We engageren ons om de polikliniek (consultaties), waarbij er het laatste jaar al heel wat nieuwe artsen bijkwamen, verder uit te bouwen. Artsen die vaak naast de algemene kennis van hun discipline ook extra expertise hebben opgebouwd in een bepaald onderdeel. Bijvoorbeeld een kinderarts met extra ervaring in longziekten bij kinderen, een gastro-enteroloog met specialisatie in leverziekten of inflammatoir darmlijden (IBD).

Vanaf januari 2022, kan men bij volgende afdelingen terecht in campus Lokeren voor een
(dag)opname:


• Verblijfsafdeling chirurgie
• Verblijfsafdeling geriatrie
• Oncologisch en internistisch dagziekenhuis: bv. chemotherapie, …
• Endoscopisch dagziekenhuis: bv. coloscopie, gastroscopie,…
• Chirurgisch dagziekenhuis (ook voor kinderen)
• Pijnkliniek + dagziekenhuis

• Geriatrisch dagziekenhuis
• Nierdialyse
• Fysische geneeskunde en revalidatie voor zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten
Radiografie (RX), Botdensitometrie, CT Scan, Echografie en NMR.

De spoedgevallendienst van het AZ Lokeren sluit op zaterdagochtend 1 januari 2022.

Vanaf dan schakelen we over op een samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen, onder de vorm van een medische hulppost / huisartsenwachtpost. Concreet betekent dit dat de huisartsen in het weekend en op feestdagen (van 08.00 tot 20.00 uur) binnen de muren van het ziekenhuis voorzien in een huisartsenwachtpost.

Waarvoor kan men terecht bij onze medische hulppost?

Op weekdagen kan men tussen 08.00 en 20.00 uur op de locatie van de voormalige spoedgevallendienst nu terecht in de medische hulppost. Deze is in eerste instantie gericht op kleine traumatologie en arbeidsongevallen en is eveneens toegankelijk voor niet-acute en niet levensbedreigende algemene pathologie.
Er gebeurt steeds eerst een triage, waarbij er een eerste inschatting gemaakt wordt met betrekking tot de zorg die men nodig heeft. Indien nodig, kan er ter plaatse, op de campus Lokeren medische beeldvorming of een bloedonderzoek gebeuren. Is de toestand echter ernstiger, dan zal de arts doorverwijzen naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst.

Waarvoor kan men NIET terecht bij onze medische hulppost?

Bij ernstige, dringende gezondheidsklachten, zoals het vermoeden van een hartinfarct, beroerte, longontsteking of ernstig ziek kind begeeft men zich rechtstreeks naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst, zoals de spoedgevallendienst van campus Sint-Niklaas of neemt men direct contact op met de noodcentrale via het nummer 112. De ambulancedienst brengt de patiënt naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst. Ambulances of MUG-voertuigen zullen geen patiënten meer naar het ziekenhuis in Lokeren brengen

Nieuwbouw voor Lokeren

Dit voorjaar kregen we de bevestiging vanuit de Vlaamse overheid dat er subsidies komen om in Lokeren een gedeeltelijke nieuwbouw te realiseren. In deze nieuwbouw, zal de focus liggen op een zeer uitgebreide polikliniek en de opstart van een locomotorisch centrum. Een locomotorisch centrum is een plaats waar een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en paramedici in een multidisciplinair kader (Orthopedie, Fysische geneeskunde & Revalidatie en Reumatologie) samenwerken om de best mogelijke zorgen te bieden. Er zal zowel een polikliniek, een dagziekenhuis, een verblijfsafdeling als een revalidatieafdeling verbonden zijn aan dit centrum.
De afbraakwerken van een aantal gebouwen op de site van het bestaande ziekenhuis, starten in deloop van 2022 en in 2025 hopen we het nieuwbouwgedeelte in gebruik te kunnen nemen. Het ziekenhuis blijft tijdens de werken steeds toegankelijk en actief voor alle diensten hoger gemeld


19.09.2021

Nieuwe NMR scanner in Lokeren.

Nieuwe NMR scanner in Lokeren.
Minder wachttijden dankzij nieuwe NMR.

Zaterdag kwam Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding, de nieuwe NMR in Lokeren feestelijk openen. Dankzij dit toestel zullen de wachttijden in de regio korter worden. De rustgevende verlichting, aangename filmbeelden en informatie over de voortgang van het onderzoek zullen patiënten een comfortabeler gevoel geven bij het nemen van een NMR-scan.

Minister Beke mocht samen met prof. Herman Nys, voorzitter van de raad van bestuur van De Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme, de officiële ingebruikname van de nieuwe NMR inhuldigen. Vanaf maandag staan er al onderzoeken gepland!

11.09.2021

De winkelwandellus in Sint-Niklaas.

De winkelwandellus in Sint-Niklaas.
De winkelwandellus zorgt voor een samnhangend straatbeeld

De aanleg van de winkelwandellus door de Stationswijk is een veelomvattend project. Invalshoeken zijn verkeersveiligheid, stadsvernieuwing, vergroening en versterking van de beleving in de stadskern. Het eerste deel van de lus is klaar. De voorbije maanden ondergingen de Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsom en Paul Snoekstraat een ware metamorfose.

De winkelwandellus: waarom en hoe?

Met de aanleg van de winkelwandellus tussen de Grote Markt en het Stationsplein maken wij de stadskern aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

De winkelwandellus loopt door het hart van scholenstad Sint-Niklaas. Daarom is de aanleg van de winkelwandellus ook gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Ontharding en vergroening zijn uitgangspunten bij de her aanleg, waardoor het project bijdraagt aan de klimaatbestendigheid van de binnenstad.

De heraanleg van de straten gebeurt volgens vaste principes en in een herkenbare stijl. Het gaat daarbij over gebruikte materialen, beplanting, meubilair, kleuren en vormen, wegprofielen, verlichting, inrichting voor blinden en slechtzienden enz. Het uiteindelijke doel is een samenhangend straatbeeld en een consequent geheel te creëren.

Mooie panden en plekken worden door de her aanleg beter uitgelicht. De winkelwandelllus is daardoor een aangename zone om te flaneren door de binnenstad en krijgt een hoge verblijfswaarde.

Tenslotte maakt de winkelwandellus ook deel uit van een breder geheel: de globale stadskernvernieuwing, met de heraanleg van de Grote Markt en van het Hendrik Heymanplein als blikvangers. Bij de vernieuwing van het Hendrik Heymanplein worden dezelfde materialen, beplanting, straatmeubilair en verlichting gebruikt dan in de winkelwandellus.

De eerste fase

De aanleg gebeurt in fasen. De eerste fase ging van start eind juli 2020 en werd begin september 2021 afgerond. Het gaat om de Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsomstraat en Paul Snoekstraat. Telkens werden de werken voorafgegaan door de vernieuwing van de nutsleidingen.

De Richard Van Britsomstraat kreeg een inrichting als schoolstraat, volgens het ‘shared space’-principe. Dit betekent dat de straat in de eerste plaats is ingericht als verblijfsruimte en niet zo zeer als verkeersruimte. De volledige straat mag gebruikt worden door zachte weggebruikers. Voertuigen zijn te gast zijn in de straat.

Dit uit zich in de gelijkgrondse heraanleg in kleiklinkers, van gevel tot gevel, de vergroening van de straat, de zitbanken en de beperking van het aantal parkeerplaatsen, die bovendien niet ingericht zijn aan de schoolpoorten.

Het regime ‘schoolstraat’ betekent ook dat de Richard Van Britsomstraat niet toegankelijk is voor voertuigen tijdens de schoolspitsuren op schooldagen.

Algemeen zijn de pas vernieuwde straten van fase 1 van de winkelwandellus enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

De Broodstraat is voortaan een fietsstraat. Ook hier komt de auto op de tweede plaats. Om tegemoet te komen aan de parkeerbehoeften van de bewoners, na de beperking en herschikking van de parkeerplaatsen in de winkelwandellus, werd in de Broodstraat een buurtparking ingericht met 23 plaatsen.

Ook de Casinostraat en de Paul Snoekstraat gingen mee in de heraanleg, met een volledige vernieuwing van het openbaar domein en vergroening.

De fase Collegestraat is momenteel volop aan de gang en loopt nog tot eind november 2021. Aansluitend volgen nog de heraanleg van de doorgang richting Hofstraat en van de Boonhemstraat. Daar komt ook een klein parkje, een nieuwe rust- en ontmoetingsplek in het hart van de stad.

In het voorjaar van 2021 ging de eerste voorbereiding van start voor de aanleg van de winkelwandellus langs de andere kant van de Stationsstraat. Het gaat om de Prins Albertstraat, Regentieplein, Dokter Verdurmenstraat en Zamanstraat. We gingen in overleg met de bewoners om toekomstige verkeersscenario’s te ontwikkelen voor dit stadsdeel. De verkeersafwikkeling is immers essentiële informatie voor de ontwerpers bij het indelen van de ruimte. De uitvoering is gepland in 2023.

03.09.2021

Caroline Pauwels is cultureel ambassadeur in Sint-Niklaas

Caroline Pauwels is cultureel ambassadeur in Sint-Niklaas
Nieuwe cultureel ambassadeur wordt op 10 september voorgesteld.

Naar jaarlijkse gewoonte boog een deskundige jury zich over een indrukwekkende lijst van genomineerden voor het cultureel ambassadeurschap van de stad Sint-Niklaas. De keuze van de jury viel in consensus op Caroline Pauwels. Hierna volgt een samenvatting van het juryverslag.

Caroline Pauwels, geboren en opgegroeid in Sint-Niklaas en tegenwoordig woonachtig in het Brusselse, is bij iedereen bekend als de rector van de VUB, de Vrije Universiteit Brussel. Ze was daarmee, na Els Witte, de tweede vrouwelijke rector van de VUB. In 2020 was ze de enige kandidate om zichzelf op te volgen, wat toch wel wijst op een grote gedragenheid voor haar visie en beleid. Maar dat is niet de reden waarom de jury haar koos als cultureel ambassadeur van de stad Sint-Niklaas.

We kozen haar ook niet omdat ze op 10 juli van dit jaar een ereteken in ontvangst mocht nemen van de Vlaamse Regering. We kunnen echter wel ten volle onderschrijven waarom ze ze deze onderscheiding kreeg: ze kreeg die namelijk voor de manier waarop ze in het leven staat; voor haar bewuste keuze om niet tegen iets te zijn, maar vóór iets. Een keuze vóór engagement, vóór verdraagzaamheid, vóór het leven. Ook in Sint-Niklaas willen we immers een cultureel ambassadeur die niet tegen iets is, die kiest voor engagement, vóór het leven… de mooiste boodschap die je kan uitdragen als ambassadeur voor Sint-Niklaas!

Waarom kozen we haar dan nog? Allereerst omdat ze een groot hart voor cultuur heeft. ‘Ik kan niet leven zonder kunst’, zei ze deze zomer nog in een interview in De Standaard. Ze houdt van kunst in de brede zin van het woord en heeft een ruime interesse, van fotografie tot muziek, van dans tot moderne schilderkunst. Als kind ging ze naar het theaterfestival in Avignon en ze nam haar eigen kinderen mee naar Theater aan Zee in Oostende, het festival dat ze dit jaar als curator mocht coördineren, als eerste curator die niet uit de artistieke sector komt. De jury was sterk onder de indruk van de straffe programmatie en kwaliteit van deze editie van Theater aan Zee.

We kozen haar ook omdat ze al haar hele leven een ambassadeur is van onze stad. Niet alleen door wat ze bereikt heeft in haar professionele loopbaan, maar ook omdat ze Sint-Niklaas altijd als een referentiepunt is blijven beschouwen. In datzelfde interview in De Standaard van afgelopen zomer noemde ze de reuzenstoeten, bv. over de Vos Reinaert, die ze zich herinnerde uit haar jeugd in Sint-Niklaas, nog als inspiratiebron voor ‘De Reus in de Mens’, een van de projecten van Theater aan Zee over veerkracht, vertrouwen en het uitvergroten van de kracht in onszelf.

Maar misschien wel de belangrijkste reden waarom we Caroline kozen is om waar ze voor staat en hoe ze zich positioneert. Ze zoekt altijd naar verbinding en naar oplossingen; en de rustige, beredeneerde en vastberaden manier waarop ze dat doet, wekt bij iedereen bewondering.

Samengevat: Caroline Pauwels is een culturele reus in een warme mens, en we zijn dan ook verheugd om de titel ‘cultuurambassadeur van Sint-Niklaas’ voor 2021 en 2022 aan haar te mogen toewijzen.

De publiekspresentatie van de kersverse ambassadeur vindt plaats tijdens de feestelijke opening van de Paterskerk op vrijdag 10 september om 2 0 uur.

31.08.2021

Sint-Niklaas is klaar voor de vredesfeesten.

Sint-Niklaas is klaar voor de vredesfeesten.
Een "gezellig andere" editie

Dit weekend vinden de Vredefeesten plaats in hartje Sint-Niklaas. De editie van 2021 wordt ‘gezellig anders’. Er gelden immers nog covid-maatregelen, waardoor de organisatie net iets anders verloopt dan andere jaren.

Zo stijgen de ballonnen op van op een geheime locatie, dit om een grote massa mensen in een niet-afgebakende zone te vermijden. Bezoekers aan de Vredefeesten zullen het opstijgtafereel op zaterdag en zondag wel live kunnen volgen. Op de Grote Markt wordt een groot scherm opgezet waar livebeelden te zien zullen zijn, gefilmd zowel vanop de grond als via drones. Zo kunnen de échte ballonfans toch een glimp opvangen van het spektakel, nog voor ze de ballonnen aan de Sint-Niklase hemel zullen zien hangen.

Ook anders dan andere jaren is dat bezoekers de concertzones enkel met een geldig covid-safe ticket mogen betreden. De muzikale programmatie is er echter niet minder om: namen als Soulsister, Camille Dhont, Willy Sommers, Blck Mamba, Tom Helsen, Kapitein Winokio, Stake, Spinvis en Ronny Mosuse zorgen zonder twijfel voor unieke sfeer en gezelligheid. Via www.vredefeesten.be kan je ondertussen ook de namen van DJ’s raadplegen.

Dat de Vredefeesten een warm festival is, is duidelijk. De wereldmarkt verwelkomt dit jaar meer dan 35 standhouders, van welzijnsorganisaties tot eetstanden van over de hele wereld. Zo zijn onder andere Oxfam, het Rode Kruis, Pleegzorg, 11.11.11 en Solidagro van de partij en stil je je honger bij eetstanden zoals J&J wereldkeuken, Coctail Brasil, Surinaamse keuken, Diokko en vele anderen.

Ook de ballonvaarders zorgen voor extra warmte dit jaar. Zo hebben ze 10 vrijwilligers van het vaccinatiecentrum geloot. Zij mogen mee de lucht in komend weekend. Een mooi gebaar, dat heel erg geapprecieerd werd bij alle vrijwilligers.

De animatie en kermisattracties zorgen voor extra beleving. Zo komt er een verrassende attractie naar de Grote Markt: een funhouse van maar liefst 18m lang, 5m diep en 10m hoog. Katrien Commissaris, een Sint-Niklase onderneemster, stelt haar gloednieuwe attractie één van de eerste keren op. En dat in haar thuisstad. De attractie is een fijn parcours met water, evenwicht, beweging en vooral oneindig veel fun. Niet te missen dus.

Verder is er op vrijdag, zaterdag én zondag een mooi animatieprogramma voorzien. Op vrijdag kan je de ‘Birdmen’ spotten tussen 18.30 en 22 uur. Op zaterdag en zondag is er animatie vanaf 13 uur. Ballonplooiers, grime, tattoos en kapsels: onze animatoren brengen je helemaal in feeststemming. Let zeker ook op de artistieke flamingo’s, zwanen, ballerina’s of blauwe feeën die het festival helemaal af maken.

30.08.2021

Stadskern Sint-Niklaas wordt zone 30!

Stadskern Sint-Niklaas wordt zone 30!
Vanaf 1 september let je maar beter op.

Vanaf woensdag 1 september wordt die dag de stadskern zone 30. Ook in de dorpskernen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai wordt de zone 30 uitgebreid. Om verschillende redenen is dat belangrijk en noodzakelijk.

Waar ligt de zone 30 precies?

De voorbije jaren werd de zone 30 in Sint-Nikalas steeds uitgebreider. Recent heeft de gemeenteraad daar nog een aantal straten aan toegevoegd, waardoor de complete stadskern nu een snelheidsbeperking kent tot 30 km per uur.

Het gaat om de volledige zone, afgebakend door de Singel, de N70 en de N41 met de westelijke tangent, met uitzondering van de Parklaan en de as Tuinlaan, Valk en een klein deel van de Langhalsbeekstraat. Buiten de rondweg zitten de woonwijken in de zone 30, onder meer de Kloosterlandwijk (achter het station). Ook de Watermolendreef en Watermolenstraat komen in de zone 30.

In de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai wordt de bestaande zone 30 in de dorpskern uitgebreid met enkele straten. Nieuw is de zone 30 in de omgeving van de kerk van Puivelde.

Meer info en een plattegrond van de stad met alle straten van de zone 30 ingekleurd is te vinden op www.sint-niklaas.be/zone30

Signalisatie

De signalisatie van de zone 30 is uniform op heel het grondgebied en gebeurt aan de hand van borden aan de ingang van de zone, ondersteund door duidelijke wegmarkering. Ook het verlaten van de zone 30 wordt aangeduid met een verkeersbord.

Waarom is een zone 30 veiliger?

Bij een snelheid van max. 30 km per uur is de kans op een ongeval kleiner dan bij een snelheid van 50 km per uur. De bestuurder heeft dan immers meer tijd om te reageren. Bovendien is de stopafstand veel kleiner.

Ook de gevolgen van een ongeval zijn veel minder ernstig bij lagere rijsnelheden. Zo heeft een voetganger een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een auto aan 30 km per uur, maar overleeft gemiddeld slechts 55% van de voetgangers een botsing aan 50 km per uur.

In onze stad vindt 50% van de fietsongevallen plaats in de straten die in de zone 30 liggen, 80 % daarvan met gemotoriseerd verkeer!

In een scholenstad als Sint-Niklaas is verkeersveiligheid een topprioriteit. De grote groepen jonge fietsers en voetgangers op de schoolroutes zijn bijzonder kwetsbaar. De verruiming van de zone 30 over heel de stadskern en in de dorpscentra is daarom een cruciale maatregel.

Eén chauffeur op vijf gaat in de fout

In onze stad rijdt dagdagelijks één chauffeur op vijf te snel. Dat is opmerkelijk, maar ook compleet onaanvaardbaar. Want overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Te snel rijden veroorzaakt 30% van alle dodelijke ongevallen in ons land. Dit zijn de concrete cijfers voor onze stad in de zone 30: in 2020 controleerde de politie bijna 22.000 voertuigen. Daarvan kreeg ruim 20 % een PV!

Grote sensibiliseringscampagne met oproep aan inwoners

De komende weken voert het stadsbestuur een intensieve sensibiliseringscampagne rond het respecteren van de zone 30. Met de campagne zetten wij alle voordelen van de zone 30 in de kijker. Een lagere snelheid is niet enkel voordelig voor de verkeersveiligheid, maar heeft ook minder geluidshinder en luchtvervuiling tot gevolg.

Wij stellen V-borden en affiches ter beschikking van de inwoners en bezorgen ze gratis aan huis op aanvraag: communicatie@sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 81.

De Sint-Niklase handelaars verspreiden 10.000 ‘zone 30 lolly’s’ met infokaartje via hun klanten.

Tien autobussen van De Lijn rijden een maand lang door het Waasland met het campagnebeeld op de achterzijde.

Op de sociale media van de stad is de video ‘Kids invasie’ te zien met jonge kinderen die luidruchtig opkomen voor de zone 30.

De bewoners van de 40 straten die nieuw in de zone 30 zitten, kregen een infobrief in de bus, met een oproep om de campagne te ondersteunen.

Ook via de Stadskroniek, borden en banners dragen wij de boodschap uit: zone 30 is de max!

26.08.2021

6 extra namen voor Crammerock en extra tickets vanmiddag.

6 extra namen voor Crammerock en extra tickets vanmiddag.
Cramme voegt 6 extra namen toe, waaronder "The Opposites."

Laaste tickets deze namiddag.

De line-up van Crammerock werd eerder deze maand enthousiast onthaald en het festival raakte daarmee uitverkocht in een mum van tijd. De festivalorganisatie liet toen weten het aantal beschikbare tickets voorlopig te beperken tot 13.500 tickets per dag en een degelijke analyse van de COVID-impact te maken om te overwegen om de resterende tickets vrij te geven. Om alles veilig te laten verlopen komt er een uitbreiding van het terrein en een testcentrum.

Eerder werd al duidelijk dat de invoering van het Covid Safe Ticket, de hoge vaccinatiegraad en tal van andere maatregelen zoals het voorzien van een testcentrum in samenwerking met UZ Gent een veilige editie mogelijk maken. “Gecombineerd met de versoepelde maatregelen die ingaan begin september, een terreinuitbreiding om het comfort van de festivalbezoekers te verhogen en de onmisbare ondersteuning van Toerisme Vlaanderen en de gemeente Stekene maakt de organisatie zich sterk dat ze alles veilig kunnen laten verlopen met respect voor alle huidige maatregelen.

Extra Tickets

Het aantal tickets werd eerder deze maand beperkt tot 13.500 per dag. Vanaf 15u deze middag zullen eropnieuw een beperkt aantal tickets beschikbaar zijn via de website van het festival. Wie zich inschreef op de wachtlijst kreeg gisteren al bericht en krijgt nog tot klokslag 15u de kans om zijn ticket te verzilveren.

Naast de headliners die al eerder waren aangekondigd, voegt Crammerock nu ook The Opposites toe aan de mainstage. Froukje, Frenna, Goldband, Antoon, Kevin, Used en Unregular aan de club.

21.08.2021

Nu ook Red Court in Sint-Niklaas

Nu ook Red Court in Sint-Niklaas
Red Court in het Fabiolapark, met als peter Jan Vertonghen.

Het Fabiolapark in Sint-Niklaas krijgt volgend jaar een Red Court. Deze Red Court komt in de plaats van één van de twee basketbal terreinen aan blok 5. De stad Sint-Niklaas en de Belgische Voetbalbond slaan hiervoor de handen in elkaar en rode duivel Jan Vertonghen wordt peter van het initiatief. Deze Red Court zal een moderne infrastructuur worden waar jongeren kunnen voetballen maar ook elkaar ontmoeten. Het wordt een rode court, met omheining en zittribune, jaarlijks zal er ook een tornooi gespeeld worden. De stad Sint-Niklaas zal hiervoor een budget van 70.000 euro voorzien om o.a. grondwerken uit te voeren. Normaal gezien zal er volgende zomer al een potje voetbal kunnen gespeeld worden op de nieuwe Red Court.

19.08.2021

4 nieuwe namen voor Crammerock

4 nieuwe namen voor Crammerock
The Chralatans, De Jeugd Van Tegenwoordig, Brutus en DIRK.

Het aftellen in Stekene is begonnen, nog een tweetal weken en Crammerock opent zijn deuren voor het muzikaal hongerige publiek. Vandaag konden de organisatoren 4 nieuwe namen toevoegen aan het lijstje.

Minder goed nieuws voor de fans van SUEDE. De Britse cultgroep met flamboyante popsongs laat in een statement weten dat ze hun komst naar Crammerock moeten annuleren. De editie van Crammerock ziet er veelbelovend uit met de eerder aangekondigdekomst van o.a. dEUS, Balthazar, Doe Maar, The Kooks, Arsenal, Tourist LeMC en Zwangere Guy. Daar komen nu ook The Charlatans, De Jeugd van Tegenwoordig, Brutus & Dirk bij op zaterdag. De laatste namen en het tijdsschema worden in de loop van de volgende weken aangekondigd.

Eerder werd aangegeven dat het aantalbeschikbare tickets voorlopig werd beperkt tot 13.500 tickets per dag – dezetickets waren in recordtempo de deur uit. Er is een wachtlijst geopend op www.crammerock.be.“Begin volgende week wordt bekend gemaakt of er nog meer tickets vrijgegeven worden. We raden iedereen sterk aan om zich in te schrijven op de wachtlijst. Zo krijg je als eerste de kans om te bestellen.”

Toegang tot Crammerock is enkel mogelijk met een geldig Covid Safe Ticket.Op deze manier kunnen festivalbezoekers aantonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief getest zijn. Op en rond het festivalterrein zullen eveneens maatregelen genomen worden om het festival veilig te laten verlopen voor alle bezoekers, medewerkers en artiesten.

19.08.2021

Ambachtelijk Weekend

Ambachtelijk Weekend
Na een jaartje van afwezigheid.

​76 ambachtslui zetten op zaterdag 21 en zondag 22 augustus hun deuren open en dit tijdens het Ambachtelijk Weekend. Na een jaar afwezigheid door corona, kan je dit weekend weer terecht op 21 locaties in het Waasland. Hou je van beeldhouwen, glaswerk, handwerk, juwelen, muziek, oude ambachten, streek en hoeveproducten, kom dan zeker eens langs bij de verschillende ambachtslui in het Waasland. Alle informatie over het Ambachtelijk Weekend en zijn locaties is terug te vinden op www.ambachtelijkweekend.be

16.07.2021

Sint-Niklaas helpt slachtoffers waterramp.

Sint-Niklaas helpt slachtoffers waterramp.
Actieplan op komst.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers van de waterramp in het oostelijke deel van ons land. We willen tevens hulp bieden aan de getroffen mensen en ontvingen ook verschillende vragen en voorstellen daarover.

Vooraleer een actie op touw te zetten, is het belangrijk te weten welke goederen nuttig zijn, hoe deze worden ingezameld, vervoerd en verdeeld. Het stadsbestuur werkt daarvoor een actieplan uit in overleg met andere Wase gemeenten. Van zodra dit op punt staat, zal dit verder bekend gemaakt worden.

Vanuit Hulpverleningszone Waasland werden al brandweerlui ter plaatste gestuurd, onder andere een ploeg uit Sint-Niklaas. Zij zijn sinds donderdag ter plaatse en helpen met bootteams om mensen te evacueren. Ook stelt het stadsbestuur zandzakjes ter beschikking.

09.07.2021

Geen PFOS vervuiling in Sint-Niklaas na bodemanalyse.

Geen PFOS vervuiling in Sint-Niklaas na bodemanalyse.
Resultaten bodemanalyse gekend.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas ontving de resultaten van de bodemanalyses die werden uitgevoerd i.v.m. mogelijke PFOS- en PFAS-vervuiling ten gevolge van 3M-problematiek in Zwijndrecht. Bij geen enkele van de acht bodemstalen werd een overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem (strengste norm) vastgesteld.

De plaatsen waar de bodemstalen werden genomen, waren gespreid over het hele grondgebied van de stad (drie in Nieuwkerken, twee in Sint-Niklaas, twee in Belsele en één in Sinaai).

Wat PFOS betreft werden waarden gemeten tussen niet detecteerbaar en 2,7 µg/kg droge stof, terwijl de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem (zuivere grond) 3 µg/kg droge stof bedraagt.

Inzake PFOA werd op één plaats een detecteerbare waarde van 1,1 µg/kg droge stof gemeten. Ook dit blijft onder de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem van 3 µg/kg droge stof. Bij de andere meetpunten werden geen detecteerbare waarden van PFOA gemeten.

Voor 10 andere PFAS’en die werden gemeten, werden geen detecteerbare concentraties vastgesteld.

De resultaten van het onderzoek van de grondwaterstalen en de stalen op de brandweersite en school ‘De Fontein’ zijn nog niet bekend.

De richtwaarden voor vrij gebruik als bodem van 3 µg/kg droge stof is momenteel de strengst geldende norm.

Voor de volgende bestemmingstypes worden de volgende voorgestelde bodemsaneringsnormen van OVAM gehanteerd:
Deze eerste resultaten lijken dus niet verontrustend. Wel gaat de stad deze resultaten delen met opdrachthouder coördinatieaanpak PFAS-verontreiniging Karl Vranken, OVAM, FAVV en Agentschap Zorg en Gezondheid met de vraag of men aanbevelingen heeft voor de stad naar aanleiding van deze resultaten.

 • 3,8 µg PFOS/kg droge stof voor agrarisch gebied
 • 18 µg PFOS/kg droge stof voor woongebied
 • 110 µg PFOS/kg droge stof voor recreatiegebied en parkgebied
 • 1 949 µg PFOS/kg droge stof voor industriegebied

11.06.2021

PFOS vervuiling ook in Sint-Niklaas?

PFOS vervuiling ook in Sint-Niklaas?
Stad Sint-Niklaas wil een onderzoek.

Naar aanleiding van de verontrustende berichten in de media over de PFOS-vervuiling door de fabriek van 3M in Zwijndrecht wil het stadsbestuur laten onderzoeken of de verontreiniging ook op het grondgebied van Sint-Niklaas aanwezig is.

Het stadsbestuur is zeer bezorgd over de mogelijke verspreiding van de PFOS-vervuiling. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de gezondheidseffecten van de vervuiling van de 3M fabriek mogelijk tot 15 km ver reiken. Daardoor zou ook een deel van het grondgebied van Sint-Niklaas, van Nieuwkerken tot het stadscentrum, getroffen zijn.

Het stadsbestuur wil over de impact van de vervuiling zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen in het belang van de gezondheid van de inwoners. Daarom werd op vrijdag 11 juni opdracht gegeven om door een erkend bodemsaneringsdeskundige staalnames en analyses te laten uitvoeren op de aanwezigheid van PFOS op heel het grondgebied.

Ook werd contact opgenomen met OVAM, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en het agentschap zorg en gezondheid om in gesprek te gaan over eventuele maatregelen die volgen uit de testresultaten.

07.05.2021

Laatste vakje Sint-Niklase Monopoly spel ingevuld.

Laatste vakje Sint-Niklase Monopoly spel ingevuld.
Vredefeesten vullen het laatste vakje in.

De stemmen zijn geteld! Vorige week lanceerden stad Sint-Niklaas het Monopoly spelbord van Sint-Niklaas. Het spelbord bevat o.a. straten, pleinen, bedrijven en bezienswaardigheden . Eén vakje werd nog niet ingevuld. De Sint-Niklase inwoners hadden een week de tijd om hun favoriete wijk, evenement, kunstwerk of cultuurhuis op het bord te stemmen. En dat deden ze massaal.​ Er werd gestemd door maar liefst 4.700 Sint-Niklazenaren die elk meerdere vakjes konden aankruisen. In totaal werden er 12.500 stemvakjes aangevinkt, met deze mooie top 5 als resultaat:

Vredefeesten: 1.518 stemmen

Dag van de jeugdbeweging: 1.080 stemmen

OLF Nieuwkerken: 1.051

De donderdagse markt: 873 stemmen

Concertzaal De Casino: 871 stemmen

Alle info over Monopoly Sint-Niklaas en weldra ook de lokale verkooppunten, kan je vinden op www.monopolysint-niklaas.be .

21.09.2020

deKunstvrienden dat is veertig meter muziek.

deKunstvrienden dat is veertig meter muziek.
Veertig meter muziek

Tien maanden was het geleden dat deKunstvrienden uit Sint-Niklaas in het openbaar zijn opgetreden. In een veertig meters lange muzikale colonne trokken ze op autovrije zondag door het centrum. Aan de terrassen op Houtbriel, Stationsplein en Grote Markt werd halt gehouden voor een corona-proof serenade aan een dankbaar publiek. Voor enkelen uit de nieuwe lichting klaroenen en tamboers was het hun maidentrip. deKunstvrienden zijn weldra te gast voor de muzikale luister op de feestelijke onthulling van een sculptuur van Delphine Boël op de site Gerda op zaterdag 17 oktober om 15u.

09.09.2020

Fietsteam uit Sint-Niklaas wint Bike to Work Spring Challenge.

Fietsteam uit Sint-Niklaas wint Bike to Work Spring Challenge.
Fietsers uit Sint-Niklaas vallen in de prijzen.

Corona, thuiswerk, felle zon en onweersbuien hielden een indrukwekkend peloton van 740 woon-werk fietsers in 194 teams uit 53 bedrijven niet tegen om 107.586,58 km te fietsen naar het werk tijdens de Bike to Work Spring Challenge van 2 t.e.m. 19 juni. Bike to Work is het programma van de Fietsersbond dat werknemers en bedrijven aanmoedigt om te fietsen naar het werk. Voor het tweede jaar op rij kaapt een fietsteam van stad Sint-Niklaas de hoofdprijs weg.

In de Bike to Work Spring Challenge dagen collega’s elkaar uit om gedurende drie weken 25%, 50%, 75% of 100% naar het werk te fietsen. De totaal gefietste afstand is vergelijkbaar met 2,5 maal de aardomtrek. De gemiddelde afstand die deelnemers naar het werk fietsten was 20 km per dag (heen en terug). Samen spaarden alle deelnemers 19 ton CO² uit. Dankzij Bosch eBike Systems werden 85 prijzen uitgereikt aan de strafste fietsteams.

Voor het tweede jaar op rij kaapt een fietsteam van stad Sint-Niklaas de hoofdprijs weg: team Rap op de Trappers, een team collega’s van de afdeling beheer openbaar domein, fietste tijdens de drie weken van de wedstrijd niet alleen elke werkdag van en naar het werk, ook voor werkgerelateerde verplaatsingen (vergaderingen, werfbezoeken) kozen de vier teamleden resoluut voor de fiets. Hun inzet word beloond met een heuse fietsverwendag voor het hele team. Donderdag 10 september 2020 om 13u vertrekt ‘Rap op de Trappers’ vanop de Grote Markt voor een fietstocht met e-bikes, inclusief een coronaproof meet & greetmoment met het Bike to Work-team, een fotoshoot en een hapje en een drankje. Bovendien krijgt elk teamlid een waardebon van 300 EUR om te besteden in een fietswinkel, en krijgt iedereen ook een goodiebag mee naar huis.

Het stadsbestuur doet al lange tijd inspanningen om ons woon-werkverkeer zo veel mogelijk richting fiets en openbaar vervoer te verschuiven. In de eerste plaats is er een financiële stimulans: de fietsvergoeding en terugbetaling van de abonnementen openbaar vervoer. Daarnaast dragen ook praktische voorzieningen bij tot een vlottere overstap naar de fiets of het openbaar vervoer, denk maar aan de fietsenstallingen. Ook acties
zoals Bike to work moedigen ons aan om te kiezen voor de tweewieler. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is al sinds 2011 enthousiast lid van Bike to Work. Jaarlijks sluiten meer en meer collega’s aan en vooral aan de Challenges wordt met veel plezier deelgenomen. In 2019 was er een recordaantal teams dat aan de wedstrijd deelnam. Corona zorgde dit jaar voor een daling van het aantal fietsteams, maar dat kon het enthousiasme van de deelnemers zeker niet drukken.

31.08.2020

Stad Sint-Niklaas focust op verkeersveiligheid

Stad Sint-Niklaas focust op verkeersveiligheid
Scholieren kunnen veilig naar school.

Vanaf 1 september zullen eindelijk 23.000 leerlingen allemaal terug naar school kunnen. De fietsende scholieren komen in Sint-Niklaas in een nieuwe stad terecht. Er is sinds de lockdown van begin maart heel wat veranderd. Het stadsbestuur heeft onafgebroken geïnvesteerd in de vernieuwing van het openbaar domein, met een belangrijke focus op verkeersveiligheid.


Uitbreiding zone 30

Het aantal straten ‘zone 30’ werd deze zomer aanzienlijk uitgebreid, zowel binnen als buiten de rondweg. Een voetganger heeft een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een voertuig aan 30 km per uur. Alle straten staan op www.sint-niklaas.be/zone30

Schoolomgevingen uniform ingericht

De schoolomgevingen staan letterlijk meer in de verf. Schoolingangen zijn beter herkenbaar gemaakt door vierkante vlakken vergezeld van ‘school’ op de rijbaan. Bijkomend werd er extra accentverlichting geplaatst. Ook de grote, opvallende stickers met ‘fietsinrit’ trekken de aandacht van de automobilist in de schoolomgevingen en verbeteren de verkeersveiligheid.

Meer comfort en veiligheid voor fietsers

Alle fietsoversteken op de Parklaan werden op hoogte gebracht en tussen de Schoolstraat en de Moerlandstraat is het fietspad volledig vernieuwd. Dit verhoogt het fietscomfort op deze druk bereden invalsweg aanzienlijk. Ook de drukke oversteek Dalstraat/Plezantstraat werd aangepast met het oog op vlotter en veiliger fietsverkeer. De vernieuwing van de toplaag asfalt ging in verschillende straten, gespreid over het grondgebied, gepaard met een fietsvriendelijke herinrichting, o.a. in de Hondsneststraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Brugsken verkeersveiliger

Na de herstellings- en asfalteringswerken in Brugsken werd het eenrichtingsverkeer, staduitwaarts vanaf de Azalealaan, bestendigd. De nieuwe verkeersregeling ging gepaard met het aanleggen van een fietspad stadinwaarts en het aanbrengen van extra fietsenstallingen en verplaatsbaar groen. Ook de aanpalende Schoolstraat kreeg een nieuwe toplaag asfalt.

Omloopdreef

De aanleg van een tweesporenpad in de Omloopdreef houdt de weg niet alleen toegankelijk voor landbouwvoertuigen, maar zorgt ook voor een comfortabele fietsdoorsteek op een veel gebruikte route.

Gentstraat: nieuwe fietspaden, ook van huisnummer 48 tot kruispunt met de Kerkstraat

De rioleringswerken in de Gentstraat gingen gepaard met de aanleg van veilige nieuwe fietspaden. Het gedeelte van huisnummer 48 tot het kruispunt met de Kerkstraat was oorspronkelijk niet voorzien in het dossier. Het stadsbestuur heeft evenwel beslist om ook deze zone aan te pakken. Het wegdek was immers in slechte staat en de fietspaden te smal. De toplaag asfalt werd vernieuwd en beide fietspaden zijn verbreed naar 1,5 meter en aangelegd in roodbruin asfalt, met een bolletjesmarkering tussen de rijweg en het fietspad. De rijweg werd ook versmald naar 5,30 m, wat de snelheid afremt.

Heraanleg F411 (Mechelen-Terneuzenwegel)

De Mechelen-Terneuzenwegel (fietsroute naar Hulst) kreeg een nieuwe asfaltverharding, in afwachting van de volledige heraanleg en verbreding, in samenwerking met de provincie en de gemeente Sint-Gillis-Waas.

Negen nieuwe fietsstraten

Tijdens de zomermaanden kreeg onze stad er liefst negen nieuwe fietsstraten bij: Ankerstraat, Hemelaerstraat, Richard Van Britsomstraat, Boonhemstraat, Broodstraat, Stationswegel (Sinaai), Truweelstraat, Klein-Hulststraat en Gasmeterstraat. Bij de laatste vijf ging dit gepaard met het aanbrengen van een nieuwe toplaag in rode asfalt.

Winkelwandellus in schoolomgeving

Eind juli gingen de werken van start voor de aanleg van de eerste fase van de winkelwandellus in de stadskern, met de volledige vernieuwing van de Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsomstraat en Paul Snoekstraat. Er is veel ruimte voorzien voor voetgangers, de inrichting van een schoolstraat, fietsstraten en de aanplanting van veel groen. Info: www.sint-niklaas.be/winkelwandellus.

Wijnveld/Stationswegel/Hooimanstraat

Deze werken lopen nog tot midden oktober en zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het kruispunt Hooimanstraat wordt compacter en aangelegd als plateau, om de snelheid van het verkeer te verlagen. Het fietspad van het Wijnveld komt op dit plateau. Hierdoor is het duidelijker dat de fietser voorrang heeft en verhoogt het fietscomfort.

Puitvoetstaat: nieuwe fietspaden

Het rioproject in de Puitvoetstraat vordert uitstekend. In december 2020 worden de werken afgerond. Dit betekent meteen een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met veiligheidszone en voetpaden.

Wat er volgt

Ook heel wat infrastructuurwerken, die de komende maanden op de planning staan, zetten in op meer verkeersveiligheid, zoals de rioleringswerken in Tereken en Schoolstraat, het woonerf Iepenstraat en het fietspadproject Hoogkamerstraat.

24.08.2020

Radio-uitzending Blokbuster vanuit de Beenaertwijk en live op RLVW.

Radio-uitzending Blokbuster vanuit de Beenaertwijk en live op RLVW.
Blokbuster live vanuit de Beenaertwijk in Sint-Niklaas.

Als een echt circus komen de Blokbusters op vrijdag 28 augustus met hun Cinémobiel en aanhang aangereden en bouwen ze een groot scherm op én een mini-radiostudio met een bijbehorende antenne. Dominique Van Malder (studio Orka, Radio Gaga), Joris Hessels (Gentbrugge, Radio Gaga) en Janne Desmet (studio Orka) zijn de gastheren en gastvrouw van dienst die de Beenaertwijk voorzien van veilig vertier.

Omwille van de huidige coronamaatregelen kunnen er dit jaar helaas geen buurtfeesten plaatsvinden. Met dit initiatief – getrokken door de buurtwerking en het culturele centrum - willen de Blokbusters een onverwacht circus creëren en een nieuwe manier van ontmoeting stimuleren. Verzoeknummertjes, interessante verhalen van de buurtbewoners en een filmvoorstelling staan al zeker op de agenda.

De inwoners van de Beenaertwijk kunnen het hele gebeuren volgen via hun balkon of krijgen een plaatsje per bubbel op het binnenplein van de Beenaertwijk 12, rekening houdend met de nodige afstand uiteraard. Daarnaast kan iedereen in Sint-Niklaas de radioshow volgen via radio Land Van Waas (107.9 fm) vanaf 19 uur. De inwoners van de Beenaertwijk kunnen dit doen op 105.9 fm. De uitzending start om 19u.

Heb je geen radio, wil je een plaatje aanvragen of heb je iets interessant te vertellen?

Laat het dan weten aan buurtwerker Lotte Verbeke via 0470 18 25 78.

18.08.2020

Plaats van het nieuwe ziekenhuis in Sint-Niklaas definitief vastgelegd.

Plaats van het nieuwe ziekenhuis in Sint-Niklaas definitief vastgelegd.
Het "nieuwe ziekenhuis" AZ Nikolaas vanaf 2027 op de Neerkouter.

Het stadsbestuur heeft op maandag 17 augustus 2020 de locatie voor de hervestiging van AZ Nikolaas definitief vastgelegd. Het nieuwe ziekenhuis zal opgetrokken worden op de Neerkouter, gelegen tussen N41, Heimolenstraat, Smisstraat en de hoogspanningslijn. De streefdatum voor de ingebruikname van de nieuwbouw blijft 2027.

Bij de opstart van het dossier in 2013 werd initieel vertrokken vanuit de locatie Neerkouter, op basis van een vergelijkend onderzoek. Er werden ook al stappen gezet om het project op deze locatie voor te bereiden, onder meer de goedkeuring van een masterplan.

In 2019 werden, na diverse inspraakinitiatieven en adviezen, mogelijke bijkomende alternatieve locaties onderzocht. Daarbij werd uiteindelijk ook De Winningen, gelegen tussen N41, Arnhoutstraat, Valk, Potaardestraat en Botermelkstraat, weerhouden.

Uit bijkomend onderzoek blijkt nu dat de mogelijke effecten (o.a. milieu, mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit) van de vestiging van het nieuwe ziekenhuis op de beide locaties, grotendeels vergelijkbaar zijn. Daarom heeft het stadsbestuur nu definitief gekozen voor Neerkouter.

Uiteraard worden de bewoners stap voor stap betrokken bij het verdere traject, onder meer naar aanleiding van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

17.08.2020

Eerste lichtgevend zebrapad van België komt in Lokeren.

Eerste lichtgevend zebrapad van België komt in Lokeren.
Primeur voor de Heilig Hartlaan.

De firma Trafiroad uit Lokeren gaat een lichtgevend zebrapad uittesten in de Heilig Hartlaan in Lokeren. Het stadsbestuur van Lokeren had al langer plannen om de veiligheid rond de schoolomgeving te verbeteren. Het gaat om panelen die in een bak in de grond worden gelegd en waarbj verlichting wordt aangesloten. De verlichting kan van op afstand worden bediend en aangestoken worden wanneer nodig. Trafiroad gaat het systeem uitvoerig testen en begint op 24 augustus met de werken. Een deel van de kostprijs is voor rekening van de stad Lokeren.

14.08.2020

Temse krijgt nieuwe lokale voetbalclub.

Temse krijgt nieuwe lokale voetbalclub.
Na de fusie tussen KSV Temse en Sporting Lokeren is er in Temse opnieuw een nieuwe club.

Vanaf volgend voetbalseizoen zal er opnieuw lokaal voetbal te zien zijn in het Fernand Schuermanstadion. De initiatiefnemers willen de mogelijkheid bieden aan spelers uit de eigen regio in het eerste elftal te spelen. Dit onder het motto: “Temse opnieuw lokaal voetbal geven”.

“De verkoop van het stamnummer van KSV bracht enkele maanden geleden bij de plaatselijke voetballiefhebbers een tsunami van verontwaardiging te weeg”, vertellen initiatiefnemers Margino De Kerf en Bjorn Van Asbroeck.“ Dat werd enkele weken geleden nog wat aangescherpt toen het ontwerp van het nieuwe logo van de fusieclub werd bekendgemaakt waar enkel onder het logo een kleine verwijzing was naar de nieuwe naam Lokeren-Temse.

Initiatiefnemer Margino De Kerf is geen onbekende in het veld- en zaalvoetbal. Als speler en trainer was hij aan de slag bij heel wat clubs in het Waasland en daarbuiten. Hij was ook de stichter van een aantal zaalvoetbalclubs in Temse. Bjorn Van Asbroek is zaakvoerder van privé- en luchthavenvervoer Vanarosi in Steendorp. Daarbuiten is hij ook gemeenteraadslid voor N-VA in de Temsese gemeenteraad.

Het is dan ook met de nodige fierheid dat de initiatiefnemers de geboorte mogen melden van SV Blauw Wit Temse met stamnummer 9755.

SV Blauw Wit Temse zal starten in 4e provinciale in het seizoen 2021-2022. De wedstrijden zullen op zondagnamiddag gespeeld worden op het A-terrein. Verder wordt er ook gestart met een beloftenelftal die hun wedstrijden op zaterdagnamiddag zullen afwerken.

Enkel voor het gebruik van Club 45 of kantine wil men nog tot een vergelijk komen met het Gemeentebestuur van Temse.

12.08.2020

Autopark politie Sint-Niklaas wordt groener.

Autopark politie Sint-Niklaas wordt groener.
5 nieuwe politievoertuigen voor de stad Sint-Niklaas.

Het wagenpark van de politie van Sint-Niklaas wordt groener met 5 nieuwe voertuigen. Het gaat over 4 elektrische voertuigen voor de wijkpolitie en één hypermodern uitgeruste combi voor de interventiepolitie. Van de 34 politievoertuigen waren er al 7 hybride en 1 volledig elektrisch anoniem voertuig. Lokale Politie Sint-Niklaas heeft misschien wel de groenste wijkpolitie van Vlaanderen. De 22 wijkinspecteurs beschikken allemaal over een eigen elektrische fiets. Het team kan ook gebruikmaken van twee elektrische bromfietsen. De vier nieuwe wagens van de wijkpolitie zijn Nissan Leafs. Deze voertuigen rijden volledig elektrisch en stoten geen CO2 uit. Volledig opgeladen, kan de politie 395 km met dit voertuig rijden. In de ondergrondse garage van het Politiehuis zijn twee oplaadpunten voorzien, waarmee de elektrische wagens op zes uur volledig opgeladen zijn.

De nieuwe modern uitgeruste combi beschikt over allerlei snufjes .Naast een lichtbalk die vanuit alle hoeken én ook bij fel zonlicht goed zichtbaar is, zit de koffer vol met netjes opgeborgen functioneel materiaal: een chiplezer om de baasjes van weggelopen huisdieren te kunnen traceren, gereedschap, een EHBO-koffer, een dispenser met handgel, een veiligheidsschild en veiligheidsbrillen.

Uniek is dat in de combi ook een zeer compacte warmtecamera aanwezig is. Daarmee kunnen de inspecteurs bijvoorbeeld bij een verdwijning menselijke warmte opsporen in een veld. De camera kan ook zeggen hoelang een auto al stilstaat door de temperatuur van de motorkap te meten. Dit is soms van cruciaal belang in een gerechtelijk onderzoek. Alle elektrische toestellen kunnen in de combi opgeladen worden met USB-aansluitingen. Volgend jaar komen er ook twee nieuwe hybride SUV-voertuigen voor de interventiepolitie. Verder investeert de politie in zonnepanelen en nieuwe laadpalen.

06.08.2020

Stad Sint-Niklaas zoekt nieuwe centrummanager.

Stad Sint-Niklaas zoekt nieuwe centrummanager.
Nele De Klerck wordt beleidsadviseur stadspromotie in Sint-Niklaas.

Na 4 jaar centrummanagement zal Nele De Klerck vanaf 1 september 2020 de functie van beleidsadviseur stadspromotie opnemen bij de stad Sint-Niklaas. Om de ondersteuning van de lokale handels- en horecazaken in de stadskern te garanderen, zal er zo snel mogelijk een nieuwe centrummanager aangesteld worden.

Tot dan kunnen handels- en horecazaken terecht bij team economie van de stad. Ondertussen wordt stevig gewerkt aan een nieuwe visie rond stadspromotie, in samenwerking met King George Agency. De visie zal in het najaar voorgesteld worden aan de gemeenteraad.

Exact 4 jaar geleden begon centrummanager Nele De Klerck aan haar uitdaging om de stadskern van Sint-Niklaas te versterken. Sindsdien zagen, vertrekkende van het detailhandelsplan, heel wat kernversterkende acties het daglicht. Er werden kernversterkende premies ingevoerd, er werden publiekstrekkende evenementen georganiseerd, het handelaarsoverleg werd opgezet, bezoekers worden ondertussen beloond om lokaal te kopen met hun Oh-kaart, er werden verschillende bezoekersfaciliteiten voorzien in Stationsstraat 11, de stedelijke websites voor ondernemers en bezoekers werden in een nieuw kleedje gestoken, etc. Deze en tal van andere acties zorgden er mede voor dat de winkelleegstandcijfers in Sint-Niklaas, in vergelijking tot andere centrumsteden, relatief onder controle bleven. Verder zagen we een mix van functies huisvesten in het focusgebied en werden er ontwikkelaars aangetrokken naar de stadskern.

Om de lokale economie zo optimaal mogelijk te blijven ondersteunen, is de stad ervan overtuigd dat de rol van de centrummanager behouden moet blijven en zien ze de functie graag zo snel mogelijk weer ingevuld. Om continuïteit te garanderen in de dienstverlening naar ondernemers, kunnen handels- en horecazaken vanaf 1 september terecht bij team economie en centrummanagement via centrummanagement@sint-niklaas.be of via 03 778 31 80. Zodra er een nieuwe centrummanager is aangesteld, volgt er een nieuwe communicatie.

Ondertussen wordt er stevig gewerkt aan een visie rond stadspromotie. In het najaar wordt de aanpak gepresenteerd aan de gemeenteraad en zal er meer duidelijkheid zijn, op welke manier Sint-Niklaas zich op de kaart zet richting bezoekers, ondernemers en inwoners.

05.08.2020

Sporters uit Antwerpen geweigerd in Sint-Niklase fitnesscentra.

Sporters uit Antwerpen geweigerd in Sint-Niklase fitnesscentra.
Antwerpse sporters geweigerd in Sint-Niklaas.

Vandaag woensdag 5 juli, worden Antwerpse sporters geweigerd in de fitnesscentra van Sint-Niklaas. Vanaf nu is er een politieverordening van kracht die verbiedt dat personen uit de door corona getroffen regio van Antwerpen komen sporten op het Sint-Niklase grondgebied. Volgens de politie van Sint-Niklaas komen er heel wat sporters uit Antwerpen naar het Waasland en dat is niet de bedoeling. Dezelfde maatregelen zijn ook genomen in Antwerpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, daarom wordt er aan de eigenaars van de centra gevraagd om hen de toegang te ontzeggen. Deze maatregel is ook al van kracht in Beveren-Waas.

01.08.2020

Lokeren Lichtjesstad.

Lokeren Lichtjesstad.
Binnenstad wordt omgetoverd in een Lichtjesstad.

Geen Lokerse Feesten, geen Fonnefeesten, geen Kermis, geen vuurwerk maar wel LICHTJES in de binnenstad.

Van vrijdagavond 31 juli tot zondagnacht 9 augustus wordt de binnenstad omgetoverd in een lichtjesfeest. Van zodra het begint te schemeren kan je op vijf lichtpunten genieten van een spectaculair lichtspel. Wie de lichtjesrondgang doet, kan tot 1u nog nagenieten op één van de vele terrasjes op en rond de Markt.

- stadhuis
- op de Durme tussen de twee bruggen
- aan het Stadsmuseum
- aan de stapstenen in het Joséphine-Charlottepark
- op en onder de bomengalerij

Het bestuur van de Stad wil op deze manier de Lokeraar en de bezoekers een feestelijk moment bezorgen en dat op een veilige manier. Mondmaskers zijn verplicht in de hele bebouwde kom en ook de andere coronamaatregelen dienen stipt nageleefd te worden.

30.07.2020

Rechter geeft Waasland-Beveren gelijk in zaak Pro League.

Rechter geeft Waasland-Beveren gelijk in zaak Pro League.
Consensus binnen de Pro League over competitie in 1A met 18 ploegen mèt Waasland-Beveren.

De ondernemingsrechtbank in Dendermonde heeft Waasland-Beveren gelijk gegeven in de zaak die was aangespannen tegen de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond met betrekking tot de wedstrijdkalender. De Pro League en de KBVB zouden een dwangsom van maar liefst 2.5 miljoen euro moeten betalen per wedstrijd die gespeeld zou worden in de afdelingen 1A en 1B bij het niet rekening houden met de uitspraak van het BAS.
Ondertussen is de Pro League op de vergadering van 31 juli tot een consensus gekomen over een competitie met 18 ploegen mèt Waasland-Beveren, OHL en Beerschot.
In het nieuwe competitie-format is de komende twee jaar ook plaats voor mini-Playoffs.
Op het einde van het seizoen 2021-2022 zouden er drie dalers zijn in 1A om opnieuw tot 16 ploegen te komen.

https://www.waasland-beveren.be/2020/07/waasland-beveren-blijft-1a/

27.07.2020

Mondmaskers verplicht in het centrum van Sint-Niklaas en Lokeren.

Mondmaskers verplicht in het centrum van Sint-Niklaas en Lokeren.
Sint-Niklaas verplicht mondmasker op centrale as stadskern.

De burgemeester heeft een aantal locaties in de stadskern bepaald waar het dragen van een mondmasker voortaan verplicht is. Het gaat om de zone van de Stationsstraat over de Grote Markt en aanpalende pleinen tot het Hendrik Heymanplein. Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied voorkomen. https://www.sint-niklaas.be/actueel/sint-niklaas-verplicht-mondmasker-op-centrale-stadskern

Ook in Lokeren is het dragen van een mondmasker verplicht in het centrum van de stad. Het dragen mondmaskers is verplicht op markten, rommelmarkten, in winkels, in winkelstraten, in alle openbare gebouwen voor de publiek-toegankelijke delen. Ook in horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten. Daarnaast vaardigt de stad ook een mondmasker plicht uit in de bebouwde kom en op plaatsen waar dit nodig is: op de winkelparkings aan de Zelebaan, aan tankstationwinkels, en aan het skatepark bijvoorbeeld. Signalisatie zal deze plaatsen duidelijk aanduiden.

26.07.2020

Verhalen op een bankje in Lokeren en Sint-Niklaas.

Verhalen op een bankje in Lokeren en Sint-Niklaas.
Boeiende verhalen op een bankje in de zomer.

De podcast HET BANKJE van OPEN DOEK brengt theater zelfs in coronatijd tot bij het publiek.

Je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankje, je scant met je smartphone de QR-code op dat bankje en je kan luisteren naar een boeiend verhaal tussen 2 mensen. In Lokeren, Daknam en Eksaarde kan je dat doen, verspreid over 15 plaatsen. In Sint-Niklaas centrum kan je dat eveneens, net als op de dorpspleinen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Ook Hamme doet mee en vanaf 1 augustus kan je het ook nog doen in Zele.

Met dit initiatief zet OPEN DOEK het amateurtheater in de kijker www.opendoek.be/nieuws/podcast-het-bankje?via=1

23.07.2020

Schoenen Timmermans verlaat de Stationsstraat.

Schoenen Timmermans verlaat de Stationsstraat.
Verlaat schoenen Timmermans de Stationsstraat ?

Het gerucht hing al een tijdje in de lucht; verlaat de bekende schoenenzaak Timmermans de Stationsstraat in Sint-Niklaas? Schoenen Timmermans was al een reden op zich om een bezoekje te brengen aan de winkelstraat. Maar met die straat gaat het al een tijdje niet goed ondanks alle inspanningen van het stadsbestuur van Sint-Niklaas en daar kwam ook nog de coronacrisis bovenop. Op de sociale media heeft iedereen zowat zijn mening gaande van ‘het is de schuld van het Waasland Shopping Center” tot “het komt door het feit dat de straat verkeersvrij is.”

Wat zeker is, het pand waarvan schoenen Timmermans de eigenaar is, wordt verkocht en gerenoveerd. Hier en daar wordt er gefluisterd dat de zaak tijdelijk zou verhuizen naar de Nieuwe Baan in Belsele waar vroeger de winkel Colette was. Als Schoenen Timmermans definitief zou weggaan uit de Stationsstraat dan verdwijnt er een van de pijlers uit die straat. Schoenen Timmermans heeft er zijn zaak sinds 1910.

23.07.2020

Plezantstraat in Sint-Niklaas 3 weken afgesloten.

Plezantstraat afgesloten vanaf 4 augustus.

Het agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat vanaf 4 augustus er werken plaatsvinden in de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Deze zullen 3 weken duren. Er komt een nieuw wegdek ter hoogte van de Heistraat. Omdat er nog kasseien onder het huidige wegdek zitten moet alles opengebroken worden en wordt alles afgesloten voor het verkeer.

Als je naar het centrum van de stad Sint-Niklaas wil, zal je via de Hoge Bokstraat moeten rijden. Fietsers kunnen wel passeren. Kom je uit de stad dan kan je langs de werfzone blijven rijden.

18.07.2020

“Winkelwandellus” werken gaan van start in Sint-Niklaas.

“Winkelwandellus” werken gaan van start in Sint-Niklaas.
Eerste fase winkelwandellus gaat van start in Sint-Niklaas.

Op maandag 27 juli 2020 gaan de werken van start voor de aanleg van de eerste fase van de ‘winkelwandellus’ in de stadskern. Op het programma staat de volledige vernieuwing van het openbaar domein in de Casinostraat, Broodstraat, Richard van Britsomstraat en de Paul Snoekstraat vanaf maandag 27 juli. We voorzien onder meer veel ruimte voor voetgangers, de inrichting van een schoolstraat, fietsstraten en de aanplanting van veel groen. Tegen mei 2021 zijn de werken van de eerste fase achter de rug.

Met de ‘winkelwandellus’ wil de stad tien straten rond de Stationsstraat een gelijkaardig en kwaliteitsvol uitzicht geven op maat van de voetganger en fietser. Winkelbeleving in de binnenstad is immers meer dan alleen mooie winkels en bereikbare parkings: het is ook een kwestie van een aantrekkelijk openbaar domein waar toegankelijkheid en plaats voor ontmoeting centraal staan en verkeersveiligheid een evidentie is. Na de heraanleg van de Grote markt gaat het om het belangrijkste beeldbepalende project van onze binnenstad in deze bestuursperiode.

De stad kiest ervoor om het openbaar domein in deze straten op te waarderen door nieuwe voetpaden, boordstenen, straatmeubilair en asfalt of kleiklinkers te leggen. Tegelijk zorgen we voor een veiligere en meer leefbare schoolomgeving door de inrichting van een schoolstraat in de Richard van Britsomstraat en de Boonhemstraat bij begin en einde van de school. Er komt ook meer groen in de straten, wat niet alleen zorgt voor een aangenamer openbaar domein, maar ook bijdraagt aan de verkoeling en de vernatting van onze stad. Meer info op www.sint-niklaas.be/winkelwandellus.

15.07.2020

Zomerconcerten in Muziekclub ‘t Ey Belsele.

Zomerconcerten in Muziekclub ‘t Ey Belsele.
Teyrrasfolk brengt mooie namen naar Belsele

Muziekclub ‘t Ey Belsele staat klaar voor hun Coronaproof zomerprogramma “Teyrrasfolk”. Geen concerten binnen, maar op het plein buiten met respect voor de afstandsregels en voor maximaal 100 mensen.

Op het programma o.a. Kadril, Jan De Smet, Eva De Roovere, Meskerem Mees en Hans Mortelmans.

Info: www.tey.be

15.07.2020

Vervoerregio Waasland stelt nieuw openbaar vervoerplan voor.

Vervoerregio Waasland stelt nieuw openbaar vervoerplan voor.
Nieuw stervormig netwerk rond Sint-Niklaas en Lokeren.

Vervoerregio Waasland heeft een goedgekeurd ontwerpplan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer. Vanaf januari 2022 rijden de bussen van De Lijn in een stervormig netwerk rond de steden Sint-Niklaas en Lokeren. Om het (half)uur zijn er snelle verbindingen naar alle omliggende hoofdkernen. Het huidige stadsnet Sint-Niklaas wordt geïntegreerd in een voorstad net. Waasland Shopping Center, het AZ Nikolaas en het station blijven verbonden door een stadslijn, die verder doorrijdt naar de Watermolenwijk, Valk en Tereken. Er komen snellere en frequentere verbindingen tussen de grote woonkernen. Daar waar de vraag het grootst is stijgt het aanbod. In het vervoerplan staat combimobiliteit centraal. Dat is het combineren van de verschillende vervoermiddelen, zoals deelsystemen, de fiets en het openbaar vervoer. Het ontwerpplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt, en zal in januari 2022 operationeel zijn. Meer informatie op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-waasland

14.07.2020

Mondmaskers made in Lokeren.

Mondmaskers made in Lokeren.
Bedrijf uit Lokeren maakt 500 000 mondmaskers per maand.

​Het Lokerse bedrijf Somnis Bedding start binnenkort met de productie van mondmaskers. Op dit moment doen ze dat in hun bedrijf in Duitsland, maar het is de bedoeling om het productieproces over te brengen naar Lokeren. Het gaat om een half miljoen chirurgische maskers per maand, hiervoor werken ze samen met hun partner AB Inbev. De eerste lading maskers gaat naar het personeel van AB Inbev, drankenhandelaars en café uitbaters. Op die manier zullen er voor het eerst in België kwalitatieve chirurgische mondmaskers worden gemaakt en zijn we niet afhankelijk meer van maskers uit het buitenland.

14.07.2020

AZ Lokeren krijgt wellicht een NMR scanner.

AZ Lokeren krijgt wellicht een NMR scanner.
Er komt een tweede NMR scanner in het Waasland.

Omdat er maar één NMR scanner is in het Waasland en daardoor de wachttijden voor dit onderzoek oplopen, was het AZ Nikolaas al langer vragende partij voor een tweede NMR scanner. De 20 000 handtekeningen die het AZ Nikolaas verzamelde in een petitie, zorgde voor een hoorzitting in het Vlaamse parlement. Uiteindelijk werd er beslist dat er 5 ziekenhuizen een NMR scanner zullen krijgen waaronder het AZ Lokeren. Het AZ Nikolaas dat samenwerkt met het AZ Lokeren is hier heel tevreden mee. Het besluit van de Vlaamse regering gaat nu nog naar de Raad van State voor advies.

12.07.2020

Mondmaskers worden kunst in Lokeren.

Mondmaskers worden kunst in Lokeren.
Leerlingen van de kunstacademie Lokeren maken zelfportretten met mondmasker.

Misschien heb je de posters al gespot in het straatbeeld van Lokeren.

Leerlingen van de kunstacademie hebben zelfportretten gemaakt met een mondmasker aan. Daarmee willen ze de Lokeraars op een creatieve manier motiveren om een mondmasker te dragen, op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Zo houden we het veilig, voor iedereen.

Voel je het kriebelen en wil je mee doen? Volg dan het stappenplan en maak jouw eigen zelfportret met mondmasker. Hang jouw creatie aan het raam en verspreid zo mondmaskerkunst in het straatbeeld. Deel jouw zelfgemaakte portret op sociale media met #lokersemaskerade of mail een foto naar delokersemaskerade@lokeren.be

Minder creatieve Lokeraars kunnen via mail een poster bestellen zodat de Maskerade over heel Lokeren verspreid raakt. Je kan terecht aan de balie van het Cultuurcentrum (dinsdag en donderdag – 9 tot 12u) of aan de balie van de Kunstacademie (tot en met 4 juli: iedere weekdag 16 tot 19u, zaterdag 10 tot 12u.) Meer informatie via de website van het Cultuur Centrum Lokeren.

12.07.2020

Kunst Academie Beeld uit Sint-Niklaas op bezoek in Lokeren.

Kunst Academie Beeld uit Sint-Niklaas op bezoek in Lokeren.
Beeldende kunst in Lokeren

Zeven studenten van de Kunst Academie Beeld uit Sint-Niklaas stellen hun gevarieerd werk tentoon in Lokeren. Van 1 juli tot 31 augustus en dit op vrijdag en zaterdag van 14u tot 18u. De studenten zelf geven uitleg over hun werk en de toegang is gratis. Kasi Loco, De Beeld Fabriek. Je bent welkom in de stadstuin, Zelestraat 38 in Lokeren.

08.07.2020

Degradatie Waasland-Beveren ongedaan gemaakt door het BAS!

Degradatie Waasland-Beveren ongedaan gemaakt door het BAS!
Chaos na uitspraak BAS: degradatie Waasland-Beveren voorlopig ongedaan gemaakt, crisisberaad bij Pro League

Het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) is ingegaan op de klacht van Waasland-Beveren en heeft de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei om Waasland-Beveren te laten zakken nietig verklaard. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze beslissing zijn.

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas