sounds great, feels good
24.07.2021

Een hele zomer lang…SUMMERHITS & CLASSICS

Een hele zomer lang…SUMMERHITS & CLASSICS
Radio Land Van Waas kiest ook deze zomer voor veel muziek.

Ook deze zomer kiezen we weer voor de formule Summerhits & Classics met veel muziek en weinig “blabla”.
Onze presentatoren komen langs tussen 7u-9u, 12u-14u en 16u-18u. In het weekend hoor je non stop muziek.

In de lokale agenda houden we je op de hoogte van de zomeractiviteiten in je buurt.
Organiseer je iets, laat het ons dan weten we stoppen het gratis in de agenda. Doorsturen kan naar info@rlvw.be

16.07.2021

Sint-Niklaas helpt slachtoffers waterramp.

Sint-Niklaas helpt slachtoffers waterramp.
Actieplan op komst.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers van de waterramp in het oostelijke deel van ons land. We willen tevens hulp bieden aan de getroffen mensen en ontvingen ook verschillende vragen en voorstellen daarover.

Vooraleer een actie op touw te zetten, is het belangrijk te weten welke goederen nuttig zijn, hoe deze worden ingezameld, vervoerd en verdeeld. Het stadsbestuur werkt daarvoor een actieplan uit in overleg met andere Wase gemeenten. Van zodra dit op punt staat, zal dit verder bekend gemaakt worden.

Vanuit Hulpverleningszone Waasland werden al brandweerlui ter plaatste gestuurd, onder andere een ploeg uit Sint-Niklaas. Zij zijn sinds donderdag ter plaatse en helpen met bootteams om mensen te evacueren. Ook stelt het stadsbestuur zandzakjes ter beschikking.

09.07.2021

Geen PFOS vervuiling in Sint-Niklaas na bodemanalyse.

Geen PFOS vervuiling in Sint-Niklaas na bodemanalyse.
Resultaten bodemanalyse gekend.

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas ontving de resultaten van de bodemanalyses die werden uitgevoerd i.v.m. mogelijke PFOS- en PFAS-vervuiling ten gevolge van 3M-problematiek in Zwijndrecht. Bij geen enkele van de acht bodemstalen werd een overschrijding van de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem (strengste norm) vastgesteld.

De plaatsen waar de bodemstalen werden genomen, waren gespreid over het hele grondgebied van de stad (drie in Nieuwkerken, twee in Sint-Niklaas, twee in Belsele en één in Sinaai).

Wat PFOS betreft werden waarden gemeten tussen niet detecteerbaar en 2,7 µg/kg droge stof, terwijl de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem (zuivere grond) 3 µg/kg droge stof bedraagt.

Inzake PFOA werd op één plaats een detecteerbare waarde van 1,1 µg/kg droge stof gemeten. Ook dit blijft onder de richtwaarde voor vrij gebruik als bodem van 3 µg/kg droge stof. Bij de andere meetpunten werden geen detecteerbare waarden van PFOA gemeten.

Voor 10 andere PFAS’en die werden gemeten, werden geen detecteerbare concentraties vastgesteld.

De resultaten van het onderzoek van de grondwaterstalen en de stalen op de brandweersite en school ‘De Fontein’ zijn nog niet bekend.

De richtwaarden voor vrij gebruik als bodem van 3 µg/kg droge stof is momenteel de strengst geldende norm.

Voor de volgende bestemmingstypes worden de volgende voorgestelde bodemsaneringsnormen van OVAM gehanteerd:
Deze eerste resultaten lijken dus niet verontrustend. Wel gaat de stad deze resultaten delen met opdrachthouder coördinatieaanpak PFAS-verontreiniging Karl Vranken, OVAM, FAVV en Agentschap Zorg en Gezondheid met de vraag of men aanbevelingen heeft voor de stad naar aanleiding van deze resultaten.

  • 3,8 µg PFOS/kg droge stof voor agrarisch gebied
  • 18 µg PFOS/kg droge stof voor woongebied
  • 110 µg PFOS/kg droge stof voor recreatiegebied en parkgebied
  • 1 949 µg PFOS/kg droge stof voor industriegebied

11.06.2021

PFOS vervuiling ook in Sint-Niklaas?

PFOS vervuiling ook in Sint-Niklaas?
Stad Sint-Niklaas wil een onderzoek.

Naar aanleiding van de verontrustende berichten in de media over de PFOS-vervuiling door de fabriek van 3M in Zwijndrecht wil het stadsbestuur laten onderzoeken of de verontreiniging ook op het grondgebied van Sint-Niklaas aanwezig is.

Het stadsbestuur is zeer bezorgd over de mogelijke verspreiding van de PFOS-vervuiling. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de gezondheidseffecten van de vervuiling van de 3M fabriek mogelijk tot 15 km ver reiken. Daardoor zou ook een deel van het grondgebied van Sint-Niklaas, van Nieuwkerken tot het stadscentrum, getroffen zijn.

Het stadsbestuur wil over de impact van de vervuiling zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen in het belang van de gezondheid van de inwoners. Daarom werd op vrijdag 11 juni opdracht gegeven om door een erkend bodemsaneringsdeskundige staalnames en analyses te laten uitvoeren op de aanwezigheid van PFOS op heel het grondgebied.

Ook werd contact opgenomen met OVAM, het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en het agentschap zorg en gezondheid om in gesprek te gaan over eventuele maatregelen die volgen uit de testresultaten.

07.05.2021

Laatste vakje Sint-Niklase Monopoly spel ingevuld.

Laatste vakje Sint-Niklase Monopoly spel ingevuld.
Vredefeesten vullen het laatste vakje in.

De stemmen zijn geteld! Vorige week lanceerden stad Sint-Niklaas het Monopoly spelbord van Sint-Niklaas. Het spelbord bevat o.a. straten, pleinen, bedrijven en bezienswaardigheden . Eén vakje werd nog niet ingevuld. De Sint-Niklase inwoners hadden een week de tijd om hun favoriete wijk, evenement, kunstwerk of cultuurhuis op het bord te stemmen. En dat deden ze massaal.​ Er werd gestemd door maar liefst 4.700 Sint-Niklazenaren die elk meerdere vakjes konden aankruisen. In totaal werden er 12.500 stemvakjes aangevinkt, met deze mooie top 5 als resultaat:

Vredefeesten: 1.518 stemmen

Dag van de jeugdbeweging: 1.080 stemmen

OLF Nieuwkerken: 1.051

De donderdagse markt: 873 stemmen

Concertzaal De Casino: 871 stemmen

Alle info over Monopoly Sint-Niklaas en weldra ook de lokale verkooppunten, kan je vinden op www.monopolysint-niklaas.be .

26.04.2021

De Nieuwe Molenstraat wordt doorgeknipt.

De Nieuwe Molenstraat wordt doorgeknipt.
Geen doorgaand verkeer meer in de Nieuwe Molenstraat van Sint-Niklaas.

In Sint-Niklaas is er vanaf maandag 26 april geen doorgaand verkeer meer mogelijk in de Nieuwe Molenstraat, enkel fietsers en voetgangers kunnen nog door. De reden is dat er een fietsbrug wordt aangelegd en dat de fietsers de drukke straat zouden moeten kruisen als ze van de brug afrijden. Voor deze beslissing krijgt de stad heel wat kritiek, maar volgens Carl Hanssens schepen van mobiliteit was dit de enige haalbare en betaalbare optie. De fietsbrug zal lopen van het station van Sint-Niklaas tot over het kruispunt Vijfstraten-Singel, en is een onderdeel van de fietssnelweg F4, van Gent naar Antwerpen. De brug kost in totaal 3 miljoen euro.

01.04.2021

De politie van Sint-Niklaas start ‘De Blauwe Lijn’

De politie van Sint-Niklaas start ‘De Blauwe Lijn’
Niet dringend telefoonnummer voor de politie.

Lokale Politie Sint-Niklaas lanceert de ‘Sint-Niklase Blauwe Lijn’, met een campagne met berichten op sociale media en affiches in openbare gebouwen. De ‘Sint-Niklase Blauwe Lijn’ is een telefoonnummer waarop je 7 dagen op 7 en dit 24 uur per dag terechtkan met niet-dringende meldingen van hinder, overlast en bezorgdheden in het domein van veiligheid of voor het maken van een afspraak voor de aangifte van een misdrijf.

Het telefoonnummer 03 760 65 00 wordt naar het voorbeeld van de ‘Blauwe Lijn’ van Politie Antwerpen, de ‘Sint-Niklase Blauwe Lijn’. Heb je dringend politiehulp nodig en wil je meteen een politiepatrouille? Dan blijf je 101 bellen.

27.02.2021

Gratis Wi-Fi in het centrum van Lokeren. 

Gratis Wi-Fi in het centrum van Lokeren. 
Gratis draadloos internet in Lokeren.

Goed nieuws voor wie zijn mails of sociale media wil checken in het hartje van Lokeren. Dankzij een Europese subsidie is het nu mogelijk om in het centrum van Lokeren gratis gebruik te maken van Wi-Fi. De stad heeft overal stickers aangebracht met het logo van Wifi4EU, zodat iedereen weet waar hij het signaal kan oppikken. Hou er wel rekening mee dat dit enkel buiten werkt. Met Wifi4EU wil Europa overal gratis Wi-Fi aanbieden op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De stad Lokeren had zich kandidaat gesteld voor deze subsidie en viel in de prijzen op die kon de stad het netwerk uitrollen.

27.02.2021

Zwembad de Watermolen in Sint-Niklaas krijgt stilaan vorm.

Zwembad de Watermolen in Sint-Niklaas krijgt stilaan vorm.
Een Olympisch zwembad en Finse piste in Sint-Niklaas.

Gisterenavond zijn er in de gemeenteraad van Sint-Niklaas weer een aantal belangrijke beslissingen genomen omtrent de bouw van het nieuwe zwembad ’ De Watermolen’ en het sport en recreatiepark Puyenbeke. Er is nu ook een gunstige mobiliteitsstudie en een bestek wat de toekomstige zwembadbouwer moet voorzien. Er komt een Olympisch zwembad een multifunctioneel bad voor doelgroepen en er wordt rekening gehouden met de eisen van sportclubs en scholen. Verder komt er ook een jeugdvriendelijk recreatie bad en een recreatie zone van 900 m2 met o.a. glijbanen. Op het terrein komen er verschillende sportvelden en een openbaar speelbos voor kinderen met een Finse piste op gans het terrein.

Om de drukte van het verkeer op te vangen komt er een parking voor 300 auto’s waar ook de bewoners uit de buurt gratis op kunnen parkeren. Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de buurt te garanderen zijn er een aantal voorstellen gedaan, waaronder een zone 30, een her aanleg van de as Watermolenstraat en Watermolendreef en snelheid remmende maatregelen in de wijken en zijstraten. Er zullen ook nieuwe en veilige fietsvoorzieningen voorzien worden.

In maart 2021 zal het participatietraject met de buurt verder gezet worden. Een nieuw zwembad en meer ruimte voor sport en recreatie op site Puyenbeke | Stad Sint-Niklaas (sint-niklaas.be)

28.01.2021

E5 mode blijft in Sint-Niklaas en in Vlaamse handen.

E5 mode blijft in Sint-Niklaas en in Vlaamse handen.
De Vlaamse familie De Sutter neemt E5 mode over.

Modeketen E5 mode blijft in Vlaamse handen. De familie de Sutter wordt de nieuwe eigenaar van E5 mode en zal de komende jaren meer dan 5 miljoen euro investeren.
De nieuwe eigenaars zullen 90 % van alle personeelsleden overnemen samen met de 55 filialen, waaronder die van Sint-Niklaas. Na weken van onderhandeling heeft de rechtbank van Dendermonde de knoop doorgehakt. De overname zal gebeuren op 1 februari, ook de hoofdzetel en de bestande merken zitten in de overname.
Eens E 5 mode opnieuw op kruissnelheid draait zullen er 50 extra personeelsleden worden aangenomen. De familie de Sutter is al 30 jaar actief in de modewereld en zal investeren in een nieuwe winkelinrichting en in een ruimere collectie. Ook staat er een online-shop op stapel. Voor de overname betaalde de familie de Sutter 2,5 miljoen euro.

28.01.2021

Conflictvrij kruispunt Plezantstraat

Conflictvrij kruispunt Plezantstraat
Aanpak kruispunt na dodelijk ongeval

Foto : HLN

Het gevaarlijke kruispunt van de Plezantstraat met de R42 waar in oktober vorig jaar nog een dodelijk ongeval gebeurde, zal uitgerust worden met een volledig conflictvrije verkeerslichtenregeling. Dat betekent dat er geen conflict meer is tussen zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer. Ook zal de linksafbeweging van de Spoorweglaan naar de Plezantstraat verboden worden.

5 scenario’s

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval op 20 oktober vorig jaar heeft het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het kruispunt van de R42 met de Plezantstraat veiliger te maken voor zachte weggebruikers. Een vijftal scenario’s met verschillende lichtenregelingen en het verbieden van bepaalde verkeersbewegingen is onderzocht. Hierbij werd gekeken naar het effect op veiligheid, maar ook op files en wachttijden.

In overleg met de stad is begin januari beslist te kiezen voor het scenario waarbij een conflictvrije regeling gecombineerd wordt met een verbod voor linksafslaand verkeer vanuit de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat, omdat dit scenario de meest evenwichtige oplossing bood tussen veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers.

‘Vierkant groen light’

De conflictvrije regeling betekent in dit geval dat alle fietsers en voetgangers tegelijkertijd groen krijgen en dat alle andere weggebruikers wachten voor een rood licht. Het gaat niet over een volwaardig vierkant groen omdat het in dat geval niet toegelaten is om het kruispunt diagonaal over te steken. Dit om verwarring te vermijden voor fietsers die naast het vierkant groen nog een tweede groenfase krijgen op het kruispunt. Die aparte groenfase komt er voor de fietsers langs de Spoorweglaan (R42) die samen groen krijgen met het rechtdoorgaand verkeer.

Veiligheid vraagt meer geduld

Eén cyclus (waarbij iedere tak van het kruispunt aan de beurt komt om groen te krijgen) duurt doorgaans 120 seconden. Binnen deze cyclus zal er telkens 1 keer vierkant groen voorkomen. Dat betekent dat fietsers en voetgangers dus langer dan vandaag het geval is, zullen moeten wachten op groen licht. Omgekeerd zal ook het gemotoriseerd verkeer langer moeten wachten omdat zij na de groentijd voor de zachte weggebruikers beurtelings terug groen krijgen. Om de wachttijden in te korten en om het verkeer op het kruispunt veiliger te maken is dan ook beslist de linksaf-beweging vanaf de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat te verbieden. Daarnaast zal het niet mogelijk zijn voor voetgangers om de brede R42 in één cyclus over te steken. Dat zou voor veel te lange wachttijden en files zorgen. Kortom, het kruispunt wordt zeker veiliger maar er zal ook meer geduld gevraagd worden van alle weggebruikers.

Invoering eerste helft april

Een grondige aanpassing van de lichtenregeling op een kruispunt gebeurt niet van vandaag op morgen. De nieuwe verkeerslichtenregelingsplannen (V-Plannen) worden de komende weken afgewerkt. Daarna moeten er op het terrein aanpassingen gedaan worden aan de markeringen op het wegdek en de apparatuur. De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en leveringen van het benodigde materiaal. Als alles vlot verloopt zal de nieuwe situatie op het kruispunt in de eerste helft van april van kracht zijn.

Monitoring en flankerende maatregelen

De nieuwe regeling zal van de gebruikers enige gewenningstijd vragen. AWV en de stad zullen de situatie vanaf de invoering nauwgezet opvolgen om te zien of er bijsturingen nodig zijn en of er geen ongewenste neveneffecten zoals sluipverkeer optreden.

18.01.2021

Geboorte aangifte nu ook in AZ Nikolaas.

Geboorte aangifte nu ook in AZ Nikolaas.
De geboorte van je kind aangeven zowel in het stadhuis of in AZ Nikolaas
22.12.2020

Geen vergunning in Sint-Niklaas voor Ghelamco.

Stad Sint-Niklaas weigert vergunningaanvraag voor projectontwikkelaar Ghelamco.

Begin september diende vastgoedinvesteerder en bouwbedrijf Ghelamco een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Stationsstraat en de Richard Van Britsomstraat. In de aanvraag vraagt de ontwikkelaar om in de Stationsstraat 65 appartementen te bouwen, samen met een commerciële ontwikkeling van 2.500 m². In het binnen gebied voorzag de aanvraag 39 wooneenheden, rondom een gemeenschappelijke tuin.

Gezien de omvang van het project was een openbaar onderzoek noodzakelijk. Dit openbaar onderzoek liep tot 5 november. Op basis van de beleidsambities, interne en externe adviezen en de ontvangen bezwaarschriften evalueerde de stad de aanvraag grondig. Op maandag 21 december 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om de vergunningsaanvraag te weigeren.


De stad is ervan overtuigd dat de site zich uitstekend leent voor een ontwikkeling. De projectsite bevindt zich in het hart van de stad, op wandel- en fietsafstand van alle voorzieningen en openbaar vervoer. Hier liggen kansen om winkelpanden te creëren op maat van de hedendaagse noden van ondernemers, gecombineerd met woningen die ruimte kunnen bieden voor gezinnen. Met de ambitie om nog meer leven in de stationsstraat en het focusgebied te creëren, met de omliggende Casinostraat en Richard Van Britsomstraat die momenteel volledig in een nieuw jasje gestoken worden, liggen alle kaarten op tafel voor een passende ontwikkeling.

Het ingediende voorstel van Ghelamco voldoet het volgens het college van burgemeester en schepenen echter niet aan de noden. Conform de bevindingen uit de woonbeleid-studie, mikt de stad op een kwalitatief woonaanbod voor gezinnen, die hier niet alleen komen wonen, maar ook werken, vertoeven en consumeren. Enkel op die manier kan de site het versterkend economisch karakter krijgen dat we beogen. Van uit die gezinnen is er een vraag naar voldoende grote woongelegenheden, maar ook naar buitenruimte, in de vorm van tuin of terras. Deze behoefte is in de coronacrisis alleen maar toegenomen. Een project op deze locatie moet zo ontworpen worden dat gezinnen die standaard voor een eengezinswoning zouden kiezen, ook een meerwaarde zien in een meergezinswoning. Dat wil onder andere zeggen dat de woningen voldoende ruim moeten zijn, het nodige comfort moeten hebben en dat er genoeg buitenruimte moet voorzien worden. In het voorstel van Ghelamco is de grootte van de verschillende woonentiteiten volgens de stad te weinig geschikt voor gezinnen en is er onvoldoende aandacht voor het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving. Een gemiste kans in de eerste plaats voor de gezinnen zelf, maar ook voor de buurt, voor de lokale economie, voor de stad.

Verder is in de vergunningsaanvraag het aantal woongelegenheden, de voorgestelde densiteit en de architectuur niet voldoende aangepast aan de locatie. Er is ook te weinig nagedacht over duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Het project legt te veel de nadruk op autoverplaatsingen, voorziet onvoldoende bovengrondse fietsparkeerplaatsen en geeft geen enkele aanzet naar deelmobiliteit. Ook voorstellen voor duurzame vormen van energie blijven achterwege en op het vlak van private en gemeenschappelijk groenelementen blijft de aanvraag momenteel te vaag.

Tenslotte vindt de stad in de aanvraag nergens een voorstel van de ontwikkelaar terug om, in de vorm van een bijdrage aan het sociaal objectief of andere lusten voor de bredere omgeving, tegemoet te komen aan de nadelen van een té dens programma en van de volume-afwijkingen zoals die vandaag in het voorstel voorzien zijn.

De stad hoopt dat de ontwikkelingsopportuniteit in de nabije toekomst wordt aangegrepen en wil constructief meedenken en meewerken met private ontwikkelaars om van de site Stationsstraat-Richard Van Britsomstraat een toekomstgerichte woon-, werk-, winkel- en verblijfsite te maken. Samen met eigenaars, handelaars, ontwikkelaars, buurtbewoners, scholen en andere spelers uit het middenveld wil de stad op een kwalitatieve manier bouwen aan de stad van morgen.

15.12.2020

“Het Warmse Verzoek” op 26 december vanuit AZ Nikolaas en AZ Lokeren.

“Het Warmse Verzoek” op 26 december vanuit AZ Nikolaas en AZ Lokeren.
RLVW, AZ Nikolaas en AZ Lokeren samen in "Het Warmste Verzoek".

Radio Land van Waas, AZ Nikolaas en AZ Lokeren slaan de handen in elkaar op zaterdag 26 december 2020.

Van 12.00 tot 18.00 uur nemen de ziekenhuizen de radiostudio over voor een live verzoek programma. Wil je een plaatje aanvragen voor een naaste die in het ziekenhuis verblijft? Wil je als patiënt de groeten overbrengen aan je familie, of heb je een verzoekplaat?

Ben je ziekenhuismedewerker, en wil je die dag je collega’s die op dienstzijn een hart onder de riem steken? Ben je aan het werk in het AZN of AZL, en kan je wel een opsteker in de vorm van een goeie plaat gebruiken? Dat kan! Stuur je verzoekplaten of warme groeten door via tel. 03 760 20 35 (enkel op 26 december) of e-mail warmsteverzoek@aznikolaas.be, of laat je mooie getuigenis achter in de radiostudio aan het onthaal van het AZN of bij één van de vliegende reporters.

Radio Land van Waas brengt de muziek en virtuele knuffels tot bij de patiënten, de ziekenhuismedewerkers en hun naasten!

Zo worden de laatste dagen van het jaar toch een pak warmer.

10.12.2020

Lidl test gloed nieuw concept in Lokeren uit.

Lidl test gloed nieuw concept in Lokeren uit.
Winkelen in de "eetwerelden" van Lidl.

Lidl stelt in Lokeren een nieuw winkelconcept voor met een volledig nieuwe indeling en aankleding. Het gaat voorlopig om een eerste test van de supermarktketen. Als klant doorloop je verschillende ‘eetwerelden’ die je snel naar een verse lunch of een verse avondmaal brengen en inspiratie voor op het bord geven. Met het nieuwe concept wil Lidl nog beter aan de verwachtingen van de Belgische consument voldoen: verse voeding aan scherpe prijzen aanbieden die we makkelijk en snel kunnen terugvinden.

De supermarktketen gooit het traditionele winkelparcours in dit nieuwe concept op de schop. De winkel, die Lidl aan de Dijkstraat 31 in Lokeren opent, is ingedeeld in verschillende eetwerelden die de consument moeten inspireren.

Bij het binnenkomen, kom je meteen in de dinerwereld terecht waar je dagelijks alles voor een vers avondmaal of een verse lunch snel kan terugvinden. Een speciale hoek met recepten uit ‘De Keuken van Lidl’ moet de klant qua gerechten inspireren. In een andere hoek vind je een verse sinaasappelpers terug en een gekoeld meubel met simpele en snelle slaatjes, ultraverse maaltijden en smoothies. In de dinerwereld vind je uiteraard ook het verse fruit en de groenten terug, net als het verse vlees, het gevogelte en de veggie- en veganproducten.

Vervolgens wandel je door naar de ontbijtwereld met een uitgebreidere verse bakkerij en een gezonde notenhoek. Alle diepvriesproducten en non-food vind je achteraan in de winkel terug bij de kassa’s. Zes zelfscan-kassa’s maken het klanten met weinig tijd makkelijk om een beperkte hoeveelheid artikelen snel af te rekenen.

Ook de aankleding van de winkel is volledig nieuw. Houten meubelen geven het filiaal een warme maar lichte sfeer, die het niet alleen voor de klant, maar ook voor de medewerkers extra aangenaam maakt.

Lidl (ver)bouwde een 6-tal maanden aan deze nieuwe winkel in. Het filiaal heeft een totale winkeloppervlakte van 1.500 m² en een ruime parking. Er gaan vanaf deze week in totaal 26 medewerkers aan de slag.

08.12.2020

Een cadeau voor de feestdagen met ‘KadOh van hier”.

Een cadeau voor de feestdagen met ‘KadOh van hier”.
500 cadeau's van 60 lokale handelaars op één website

Deze week lanceerde het stadsbestuur het online platform ‘KadOh van hier’ tijdens een magisch pre-kerstmoment op de Grote Markt. De website functioneert als een virtuele showroom waar 500 cadeau-ideeën van meer dan 60 lokale handelaars gebundeld staan. Met dit initiatief wil de stad de lokale handel een hart onder de riem steken nu het coronavirus het normale eindejaarsshoppen danig hindert. Inwoners van groot Sint-Niklaas kunnen alvast rekenen op een betoverend eindejaar, want bezoekers van de website maken kans op een verrassingsgeschenk dat aan huis wordt geleverd door de Kerstman.

Deze uitzonderlijke eindejaarsperiode creëert grote uitdagingen voor handelaars, die sinds kort weer de deuren mogen openen, zij het onder strikte voorwaarden. Stad Sint-Niklaas wil de lokale handel steunen door hen een online platform aan te bieden waar ze hun eindejaarsgeschenken kunnen tentoonstellen. Het eindejaar is standaard de meest winstgevende periode van het jaar voor de handelaars. Door corona kunnen winkels dit jaar veel minder klanten ontvangen. Om hun online verkoop deze maand te boosten, heeft het stadsbestuur het inspiratieplatform ‘KadOh van hier’ gecreëerd.

Meer dan 60 handelaars uit het centrum van Sint-Niklaas en deelgemeenten plaatsten hun leukste eindejaarsgeschenken in de digitale showroom, goed voor zo’n 500 cadeaus. “We zijn aangenaam verrast door het initiatief van de stad om cadeau-inspiratie te bundelen. Klanten vinden alles terug op één platform en klikken zo door naar onze eigen website waar ze het cadeau dan effectief kunnen kopen,” vertelt Veerle De Niel van Pand Zestien. Ook Yann Callaert, General Manager bij bloemenhuis Daniel Ost, is enthousiast over de actie. “Gelukkig mogen de winkels sinds 1 december weer open, maar we mogen minder klanten ontvangen dan gewoonlijk. We geloven sterk in dit gedeeld initiatief en hopen dat veel mensen via ‘KadOh van hier’ hun weg naar onze producten zullen vinden.”

De kerstman shopt lokaal

Op de website staan de cadeau-ideeën van lokale handelaars gebundeld op basis van hun doelpubliek, gaande van fashionista’s, over bourgondiërs en interieurlovers, tot het hele gezin. Bezoekers van de website kunnen gebruik maken van de handige cadeauwijzer die hun voorkeuren filtert om zo het perfecte lokale kerstcadeautje te vinden.

Door online aan het magische rad te draaien, maken bezoekers bovendien kans op één van de vele KadOhbonnen, te besteden in Sint-Niklaas, of op de wel heel bijzondere hoofdprijs. 20 gelukkige winnaars worden eind december namelijk verrast door een geschenk dat bij hen thuis geleverd wordt door niemand minder dan de Kerstman, die met een volle arrenslee doorheen de stad trekt.

Stad Sint-Niklaas nodigt haar inwoners uit om dit eindejaar zoveel mogelijk lokaal te shoppen om de handelaars een hart onder de riem te steken. Naast het online platform KadOh van hier, organiseert de stad koopzondagen op 13, 20 en 27 december. Uiteraard roept het stadsbestuur vriendelijk op om de veiligheidsmaatregelen hierbij in acht te houden.

Vind meteen je ideale eindejaarsgeschenk op www.kadohvanhier.be.

27.11.2020

Logo-Waasland en 9 Wase gemeenten slaan de handen in elkaar met de actie ‘Wase lichtpuntjes’.

Logo-Waasland en 9 Wase gemeenten slaan de handen in elkaar met de actie ‘Wase lichtpuntjes’.
Op 1 december zorgen we samen voor meer licht.

December is de donkerste maand van het jaar. Het coronavirus en de bijhorende maatregelen maken het dit jaar extra moeilijk om bij elkaar warmte te zoeken om samen deze donkere maand door te komen. Negen Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster) en Logo-Waasland vzw slaan daarom de handen in elkaar om op 1 december het Waasland extra te verlichten. Ze roepen inwoners, handelaars, en organisaties op om (extra) lichtpunten te creëren, maar zorgen anderzijds in hun gemeente ook zelf voor extra licht. Door letterlijk licht in de stad/gemeente, in de straten en in de huizen te brengen, willen ze de donkere maand december wat ‘lichter’ te maken. Om op die manier verbondenheid en hoop te creëren en mensen/zorgverleners een hart onder de riem te steken. Dit hart wordt ook letterlijk genomen, zo zal er in verschillende gemeenten hartvormige verlichting te zien zijn. Het laat iedereen zien dat ze niet alleen zijn en dat ze SAMEN deze periode doorkomen.

Licht is een teken van hoop, in deze onzekere tijden is dit iets wat soms ontbreekt. Door SAMEN voor licht te zorgen, wordt deze periode letterlijk en figuurlijk LICHTER. De verschillende gemeenten roepen hun inwoners op om 1 december om 20u met een lichtje in hun deuropening te staan. Zo zorgen de inwoners samen voor licht in de straat of buurt en laten ze zien dat er, ondanks de donkere periode, wel lichtpunten zijn. Ze geven zo een teken van steun en verbondenheid.

Lokeren steekt vervroegd de (nieuwe!) kerstverlichting aan. Vanaf 1 december kan je deze bewonderen. Op verschillende marktpleinen wordt ook verlichting in hartvorm voorzien op 1 december. Sint-Niklaas zal op de Grote Markt verlichting in de vorm van een hart voorzien. Op de dorpspleinen van Belsele, Sinaai en Nieuwkerken zal ook een verlicht hart te zien zijn.

20.11.2020

Lancering podcast “Sprekend Waasland”.

Lancering podcast  “Sprekend Waasland”.
Oude Wase verhalen die tot de verbeelding spreken.

Op zaterdag 21 november lanceert Erfgoedcel Waasland de eerste 2 verhalen van haar podcast

‘Sprekend Waasland’. Met ‘De witte man op Singelberg’ (Karen Dierickx) en ‘De hoorndragers van het witte kruis’ (Wim Van de Velde) wordt de aftrap gegeven voor 5 maanden luisterplezier.

Immaterieel Erfgoed

Het Waasland herbergt een schat aan verhalen die tot de verbeelding spreken. Ze worden trots doorverteld of angstig verzwegen. Ze worden vergeten door de ene generatie en weer opgediept door een andere. Ze evolueren mee met de tijd en worden nooit volledig identiek verteld.

In 2007 onderzocht de erfgoedcel gekende en minder gekende bronnen die volksverhalen uit het Waasland bevatten, en verzamelde de verhalen die daarin neergeschreven werden in een inventaris. Dit leverde meer dan 500 verhalen op, waarvan er destijds 10 werden gebundeld in het boek ‘Griezelverhalen uit het Waasland’.

Voor ‘Sprekend Waasland’ doken 10 bekende en minder bekende vertellers opnieuw in de inventaris. Ze gingen enthousiast aan de slag met de oude volksverhalen en staken ze in een nieuw jasje. Hun 10 verhalen werden deze keer niet opgeschreven, maar ingesproken. Zo vertellen ze dit stukje Waas erfgoed op hun manier weer door.

De podcast bestaat uit 10 mysterieuze en verrassende Wase volksverhalen, waarvan er maandelijks2 nieuwe worden gelanceerd. De verhalen, voorzien van de nodige muziek en geluidseffecten, kunnen gratis beluisterd worden via www.sprekendwaasland.be . Op deze website vinden bezoekers tevens historische duiding bij de verhalen en informatie over de vertellers. Ook via andere kanalen zoals bv. Spotify is de podcast te beluisteren. Bij elk verhaal maakte Charlotte Severeyns een prachtige illustratie die alle werden geïntegreerd in de website.

‘Sprekend Waasland’ is een project van Erfgoedcel Waasland i.s.m. de 10 Wase steden en gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.

Zaterdag

21/11/2020
Het verhaal van de witte man op Singelberg. Karen Dierickx
De hoorndragers van het witte kruis. Wim Van de Velde

Zaterdag
19/12/2020
Waasmonster. Frank Pollet
7 maal ‘K’ brengt ongeluk. Cirque Totale

Zaterdag
23/01/2021
De groene kat. Lies Van Gasse
Zjos, de bizarre penning. Eline Verhelst

Zaterdag
20/02/2021
De zwarte klauw. Sarah Moens
Het Blommeke van Leuven. Meneer Zee

Zaterdag
20/03/2021
Zeemeerman. Joke Van Canneyt
De molenaar en zijn vrouw. Lotte Mariën

18.11.2020

72 nieuwe parkeerplaatsen aan sportcentrum “De Witte Molen”.

72 nieuwe parkeerplaatsen aan sportcentrum “De Witte Molen”.
Sportsite "De Witte Molen" wordt verfraaid.

De zone tussen het sportcentrum De Witte Molen en de Magnolialaan wordt volledig heraangelegd en vernieuwd. Het doel van het project is het verhogen van het parkeercomfort én de verfraaiing en vergroening van een belangrijke sportsite van onze stad.

Integrale aanpak

De omgevingswerken omvatten de volledige zone tussen het sportcentrum en de Magnolialaan. Centraal in het ontwerp ligt de parking met 72 parkeerplaatsen, omgeven door groenzones. Het gaat daarbij om een grasweide, wadi’s met ondergronds infiltratiebed, grasmatten, bomen en hagen. Het nieuwe terrein bestaat grotendeels uit waterdoorlatende materialen en krijgt daardoor een grote klimaatbestendigheid. De site krijgt ook riolering en wordt afgewerkt met een afsluiting, een dubbele draaipoort en een schuifpoort. Er zijn ook fietsnietjes voorzien.

Parkeercomfort voor sportsector

De sportsector in onze stad kijkt reikhalzend uit naar de omgevingswerken op de vroegere tennisvelden die al jarenlang als ‘tijdelijke’ parking worden gebruikt. De parking is ook al geruime tijd in erbarmelijke toestand.

Na de bouw van de turnhal was het wachten op de dojo om de omgeving grondig te vernieuwen. De parking krijgt het parkeerregime ‘blauwe zone’ (parkeerschijf) met vier uur parkeertijd elke dag van 9 tot 18 uur, behalve op zondag. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van het parkeercomfort voor bezoekers van het sportcentrum, vermits langparkeerders gemeden worden.

Praktisch

De werken gaan van start op maandag 23 november en verlopen in drie fasen:

  • van 23 november tot nieuwjaar: opbreken toplaag van de oude tennisvelden, graven sleuven, archeologisch onderzoek;
  • van nieuwjaar tot de paasvakantie 2021: aanleg parking;
  • van na de paasvakantie tot eind april 2021: herasfalteren van de rondweg voor de sporthal en renoveren van de gote

De totale kostprijs van het project bedraagt 378.594 EUR. De aannemer is Besix Infra.

Het ontwerpplan is te bekijken op www.sint-niklaas.be/werkendewittemolen


17.11.2020

Kom je brief voor Sinterklaas posten aan het stadhuis.

Kom je brief voor Sinterklaas posten aan het stadhuis.
Een bijzondere brievenbus voor Sinterklaas.

Iedereen wil Sinterklaas graag zijn allerleukste briefje en allermooiste knutselwerkjes bezorgen. De heilige brievenbus was daardoor véél te klein geworden. Aan het stadhuis verschijnt daarom dit jaar een gloednieuwe en wel heel bijzondere brievenbus. Mega-groot, met voldoende ruimte om de bergen post te kunnen ontvangen. En vooral: vol verrassende snufjes, waardoor het posten van een brief nog nooit zo leuk was. weTech academy, technisch- en beroepsonderwijs in Sint-Niklaas, stond in voor de realisatie.

weTech, ateliers van de Sint

De postbus is het derde project dat weTech academy uit Sint-Niklaas realiseert voor de Stad van de Sint. In 2018 creëerden de leerlingen van de technische school een originele staf en in 2019 bouwden ze een bijzondere sinterklaasstoel. De ontwerpen kwamen telkens van leerkracht en beeldend kunstenaar Jo Geleyn.

De magische postbus

Dit nieuwe project kon tot stand komen dankzij de gecoördineerde bundeling van technieken en vakmanschap, van leerlingen en leerkrachten van weTech academy.

De basisconstructie werd aangeleverd door de klassen mechanica en lassen. Leerlingen uit de carrosserie-afdeling creëerden een mooi, roodgelakt volume. De houtklas werkte de binnenkant uit en bouwde een platform. Vervolgens gingen de klassen elektriciteit -elektronica aan de slag om de brievenbus ‘magisch’ te maken. De brievenbus licht op telkens er een brief of tekening in valt en Sinterklaas bedankt de jongen of het meisje met klare stem.

Tenslotte gaven de leerlingen van de eerste graad in het vak ‘beeld’ een kleurrijke tint aan de palen. Ze legden ook het bladgoud. En de afdeling bouw zorgde voor de stabiliteit van het geheel. Ook de postbus is een ontwerp van Jo Geleyn.

Een bijzondere antwoordkaart

Kinderen die een brief, tekening of kaartje in de postbus van de Sint steken, krijgen van de Stad van de Sint een bijzondere antwoordkaart met zoek- en kleuropdrachten. Het originele werkstuk is van de hand van illustrator en leerkracht van d’Academie beeld Tim Polfliet. Het is daarom belangrijk om naam en volledig adres op brief, tekening of kaartje te vermelden.

20.10.2020

Nieuw Covid testcentrum aan het Sinbad van Sint-Niklaas.

Nieuw Covid testcentrum aan het Sinbad van Sint-Niklaas.
Testcentrum van huisartsten wachtpost verhuist naar Sinbad

Vanaf maandag 26 oktober kan je niet meer terecht voor een Covidtest in de huisartsenwachtspost in de Hospitaalstraat van Sint-Niklaas. Nu is het testcentrum gelegen op de spoedgevallenparking naast het NMR gebouw, maar vanaf maandag kan je terecht in een gebouw op de parking van het Sinbad. Het testcentrum is geopend op weekdagen van 12.00 tot 18.00 uur, in het weekend van 12.00 tot 20.00 uur.

30.09.2020

Weekend van de klant op 3 & 4 oktober.

Weekend van de klant op 3 & 4 oktober.
Kom naar het weekend van de klant.

Op 3 en 4 oktober is het Weekend van de Klant, een actie van Unizo en Comeos. Tienduizenden handelaars leggen dit weekend hun trouwe klanten extra in de watten met een fijne attentie of extra. Ook Sint-Niklaas doet mee. Deelnemende handelszaken zullen ook op zondag 4 oktober de deuren openen en klanten kunnen tijdens het weekend dubbele oh-punten sparen. Klanten kunnen daarnaast draaien aan het Rad van de Klant om prachtige prijzen in de wacht te slepen.

2020 verschilt sterk van andere jaren. Wie terug gezellig komt shoppen, wordt door de lokale winkeliers extra in de bloemetjes gezet. Veel handelszaken voorzien een klein geschenkje of een speciale actie tijdens het nationaal Weekend van de Klant.

Zo zullen klanten bij Brood en Spelen een stuk brownie krijgen en nemen ze een gratis spel mee naar huis wanneer ze een aankoop ter waarde van 50 EUR doen. Klanten kunnen rekenen op een kleine attentie of korting bij onder andere Chocolatier Wauters, Comptoir des Enfants, Pearle Opticiens, Blue-Sky Boutique, De Wael Textiel. Libelle & James voorziet een glaasje cava en een hapje voor bezoekers.

De deelnemende winkels in het stadscentrum openen de deuren op zondag 4 oktober van 14 uur tot 18 uur. Zo kunnen klanten het hele weekend naar hartenlust shoppen in hun favoriete handelszaken.

Tijdens het Weekend van de Klant maken klanten kans op indrukwekkende prijzen. Zo zal er een Rand van de Klant staan aan het begin van de Stationsstraat. Bij een aankoop van 25 EUR bij een lokale zaak, kunnen klanten aan het rad draaien om kans te maken op indrukwekkende prijzen zoals een ballonvlucht, een verwenweekend of een kad-oh-bon.

Traditiegetrouw verdienen klanten tijdens dit winkelweekend ook dubbele oh-punten, die ze nog tot eind 2020 kunnen inruilen voor een kad-oh-bon in Stationsstraat 11. Met deze kad-oh-bon kunnen klanten daarna terecht bij deelnemende winkels.

Klanten kunnen tijdens dit weekend het shoppen ook combineren met een bezoek aan Coup de Ville. Deze artistieke wandeling met als thema ‘chasing flowers’ toont uiteenlopende werken van een dertigtal internationale kunstenaars. Filmliefhebbers kunnen het winkelweekend afsluiten op de Grote Markt met een unieke drive-in cinema-ervaring.

27.09.2020

Extra bussen voor de schooljeugd Waasland.

Extra bussen voor de schooljeugd Waasland.
Meer bussen vanaf oktober.

De Lijn heeft voor een oplossing gezorgd voor de leerlingen die vanuit De Klinge/Meerdonk in Beveren naar school gaan. Door het afschaffen van een gemeentelijke schoolbus ontstond immers teveel drukte op buslijn 21. De Lijn lost het capaciteitsprobleem op door vanaf oktober extra spitsritten in te zetten.

Door het afschaffen van een gemeentelijke schoolbus waren een 40-tal leerlingen voortaan aangewezen op het openbaar vervoer om op school te geraken. De grote groep extra reizigers zorgde tijdens de schoolspits evenwel voor capaciteitsproblemen op buslijn 21 en 85. Om hieraan tegemoet te komen, wordt een extra rit ingezet op buslijn 21 van Meerdonk/De Klinge naar Sint-Gillis-Waas, die daar als lijn 85 doorrijdt naar Beveren en P+R Melsele.

De Lijn zorgt voor niet enkel op lijn 21 voor extra capaciteit door het inzetten van versterkingsritten tijdens de schoolspits, maar ook op de lijnen 31 (Kieldrecht–Sint-Niklaas), 41 (Moerbeke–Stekene–Sint-Niklaas) en 83 (Kieldrecht–Kallo) worden extra spitsritten ingezet. Spitsritten of versterkingsritten zijn extra bussen die worden ingelegd.

22.09.2020

Nieuwe Wase zonecommandant voor HVZ Waasland.

Nieuwe Wase zonecommandant voor HVZ Waasland.
Thierry Van Goethem nieuwe zonecommandant van Wase brandweer en ambulance.

Na zes jaar als commandant en meer dan 36 jaar in de brandweer neemt kol. Marc Vande Velde in december afscheid van de Wase brandweer, hij zal worden vervangen door de een man met de nodige ervaring, Thierry Van Goethem. Van Goethem zal vanaf 1 januari de functie als operationeel hoofd van Hulpverleningszone Waasland bekleden. Om dit moment is Thierry van Goethem reeds 6 jaar directeur operaties van HVZ Waasland en sectorverantwoordelijke van de brandweerposten Beveren, Kieldrecht en Melsele. Hij werkt ondertussen 16 jaar bij de brandweer en zal de leiding hebben over 550 brandweermannen en vrouwen en ambulanciers.


21.09.2020

deKunstvrienden dat is veertig meter muziek.

deKunstvrienden dat is veertig meter muziek.
Veertig meter muziek

Tien maanden was het geleden dat deKunstvrienden uit Sint-Niklaas in het openbaar zijn opgetreden. In een veertig meters lange muzikale colonne trokken ze op autovrije zondag door het centrum. Aan de terrassen op Houtbriel, Stationsplein en Grote Markt werd halt gehouden voor een corona-proof serenade aan een dankbaar publiek. Voor enkelen uit de nieuwe lichting klaroenen en tamboers was het hun maidentrip. deKunstvrienden zijn weldra te gast voor de muzikale luister op de feestelijke onthulling van een sculptuur van Delphine Boël op de site Gerda op zaterdag 17 oktober om 15u.

09.09.2020

Fietsteam uit Sint-Niklaas wint Bike to Work Spring Challenge.

Fietsteam uit Sint-Niklaas wint Bike to Work Spring Challenge.
Fietsers uit Sint-Niklaas vallen in de prijzen.

Corona, thuiswerk, felle zon en onweersbuien hielden een indrukwekkend peloton van 740 woon-werk fietsers in 194 teams uit 53 bedrijven niet tegen om 107.586,58 km te fietsen naar het werk tijdens de Bike to Work Spring Challenge van 2 t.e.m. 19 juni. Bike to Work is het programma van de Fietsersbond dat werknemers en bedrijven aanmoedigt om te fietsen naar het werk. Voor het tweede jaar op rij kaapt een fietsteam van stad Sint-Niklaas de hoofdprijs weg.

In de Bike to Work Spring Challenge dagen collega’s elkaar uit om gedurende drie weken 25%, 50%, 75% of 100% naar het werk te fietsen. De totaal gefietste afstand is vergelijkbaar met 2,5 maal de aardomtrek. De gemiddelde afstand die deelnemers naar het werk fietsten was 20 km per dag (heen en terug). Samen spaarden alle deelnemers 19 ton CO² uit. Dankzij Bosch eBike Systems werden 85 prijzen uitgereikt aan de strafste fietsteams.

Voor het tweede jaar op rij kaapt een fietsteam van stad Sint-Niklaas de hoofdprijs weg: team Rap op de Trappers, een team collega’s van de afdeling beheer openbaar domein, fietste tijdens de drie weken van de wedstrijd niet alleen elke werkdag van en naar het werk, ook voor werkgerelateerde verplaatsingen (vergaderingen, werfbezoeken) kozen de vier teamleden resoluut voor de fiets. Hun inzet word beloond met een heuse fietsverwendag voor het hele team. Donderdag 10 september 2020 om 13u vertrekt ‘Rap op de Trappers’ vanop de Grote Markt voor een fietstocht met e-bikes, inclusief een coronaproof meet & greetmoment met het Bike to Work-team, een fotoshoot en een hapje en een drankje. Bovendien krijgt elk teamlid een waardebon van 300 EUR om te besteden in een fietswinkel, en krijgt iedereen ook een goodiebag mee naar huis.

Het stadsbestuur doet al lange tijd inspanningen om ons woon-werkverkeer zo veel mogelijk richting fiets en openbaar vervoer te verschuiven. In de eerste plaats is er een financiële stimulans: de fietsvergoeding en terugbetaling van de abonnementen openbaar vervoer. Daarnaast dragen ook praktische voorzieningen bij tot een vlottere overstap naar de fiets of het openbaar vervoer, denk maar aan de fietsenstallingen. Ook acties
zoals Bike to work moedigen ons aan om te kiezen voor de tweewieler. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas is al sinds 2011 enthousiast lid van Bike to Work. Jaarlijks sluiten meer en meer collega’s aan en vooral aan de Challenges wordt met veel plezier deelgenomen. In 2019 was er een recordaantal teams dat aan de wedstrijd deelnam. Corona zorgde dit jaar voor een daling van het aantal fietsteams, maar dat kon het enthousiasme van de deelnemers zeker niet drukken.

31.08.2020

Stad Sint-Niklaas focust op verkeersveiligheid

Stad Sint-Niklaas focust op verkeersveiligheid
Scholieren kunnen veilig naar school.

Vanaf 1 september zullen eindelijk 23.000 leerlingen allemaal terug naar school kunnen. De fietsende scholieren komen in Sint-Niklaas in een nieuwe stad terecht. Er is sinds de lockdown van begin maart heel wat veranderd. Het stadsbestuur heeft onafgebroken geïnvesteerd in de vernieuwing van het openbaar domein, met een belangrijke focus op verkeersveiligheid.


Uitbreiding zone 30

Het aantal straten ‘zone 30’ werd deze zomer aanzienlijk uitgebreid, zowel binnen als buiten de rondweg. Een voetganger heeft een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een voertuig aan 30 km per uur. Alle straten staan op www.sint-niklaas.be/zone30

Schoolomgevingen uniform ingericht

De schoolomgevingen staan letterlijk meer in de verf. Schoolingangen zijn beter herkenbaar gemaakt door vierkante vlakken vergezeld van ‘school’ op de rijbaan. Bijkomend werd er extra accentverlichting geplaatst. Ook de grote, opvallende stickers met ‘fietsinrit’ trekken de aandacht van de automobilist in de schoolomgevingen en verbeteren de verkeersveiligheid.

Meer comfort en veiligheid voor fietsers

Alle fietsoversteken op de Parklaan werden op hoogte gebracht en tussen de Schoolstraat en de Moerlandstraat is het fietspad volledig vernieuwd. Dit verhoogt het fietscomfort op deze druk bereden invalsweg aanzienlijk. Ook de drukke oversteek Dalstraat/Plezantstraat werd aangepast met het oog op vlotter en veiliger fietsverkeer. De vernieuwing van de toplaag asfalt ging in verschillende straten, gespreid over het grondgebied, gepaard met een fietsvriendelijke herinrichting, o.a. in de Hondsneststraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Brugsken verkeersveiliger

Na de herstellings- en asfalteringswerken in Brugsken werd het eenrichtingsverkeer, staduitwaarts vanaf de Azalealaan, bestendigd. De nieuwe verkeersregeling ging gepaard met het aanleggen van een fietspad stadinwaarts en het aanbrengen van extra fietsenstallingen en verplaatsbaar groen. Ook de aanpalende Schoolstraat kreeg een nieuwe toplaag asfalt.

Omloopdreef

De aanleg van een tweesporenpad in de Omloopdreef houdt de weg niet alleen toegankelijk voor landbouwvoertuigen, maar zorgt ook voor een comfortabele fietsdoorsteek op een veel gebruikte route.

Gentstraat: nieuwe fietspaden, ook van huisnummer 48 tot kruispunt met de Kerkstraat

De rioleringswerken in de Gentstraat gingen gepaard met de aanleg van veilige nieuwe fietspaden. Het gedeelte van huisnummer 48 tot het kruispunt met de Kerkstraat was oorspronkelijk niet voorzien in het dossier. Het stadsbestuur heeft evenwel beslist om ook deze zone aan te pakken. Het wegdek was immers in slechte staat en de fietspaden te smal. De toplaag asfalt werd vernieuwd en beide fietspaden zijn verbreed naar 1,5 meter en aangelegd in roodbruin asfalt, met een bolletjesmarkering tussen de rijweg en het fietspad. De rijweg werd ook versmald naar 5,30 m, wat de snelheid afremt.

Heraanleg F411 (Mechelen-Terneuzenwegel)

De Mechelen-Terneuzenwegel (fietsroute naar Hulst) kreeg een nieuwe asfaltverharding, in afwachting van de volledige heraanleg en verbreding, in samenwerking met de provincie en de gemeente Sint-Gillis-Waas.

Negen nieuwe fietsstraten

Tijdens de zomermaanden kreeg onze stad er liefst negen nieuwe fietsstraten bij: Ankerstraat, Hemelaerstraat, Richard Van Britsomstraat, Boonhemstraat, Broodstraat, Stationswegel (Sinaai), Truweelstraat, Klein-Hulststraat en Gasmeterstraat. Bij de laatste vijf ging dit gepaard met het aanbrengen van een nieuwe toplaag in rode asfalt.

Winkelwandellus in schoolomgeving

Eind juli gingen de werken van start voor de aanleg van de eerste fase van de winkelwandellus in de stadskern, met de volledige vernieuwing van de Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsomstraat en Paul Snoekstraat. Er is veel ruimte voorzien voor voetgangers, de inrichting van een schoolstraat, fietsstraten en de aanplanting van veel groen. Info: www.sint-niklaas.be/winkelwandellus.

Wijnveld/Stationswegel/Hooimanstraat

Deze werken lopen nog tot midden oktober en zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het kruispunt Hooimanstraat wordt compacter en aangelegd als plateau, om de snelheid van het verkeer te verlagen. Het fietspad van het Wijnveld komt op dit plateau. Hierdoor is het duidelijker dat de fietser voorrang heeft en verhoogt het fietscomfort.

Puitvoetstaat: nieuwe fietspaden

Het rioproject in de Puitvoetstraat vordert uitstekend. In december 2020 worden de werken afgerond. Dit betekent meteen een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met veiligheidszone en voetpaden.

Wat er volgt

Ook heel wat infrastructuurwerken, die de komende maanden op de planning staan, zetten in op meer verkeersveiligheid, zoals de rioleringswerken in Tereken en Schoolstraat, het woonerf Iepenstraat en het fietspadproject Hoogkamerstraat.

24.08.2020

Radio-uitzending Blokbuster vanuit de Beenaertwijk en live op RLVW.

Radio-uitzending Blokbuster vanuit de Beenaertwijk en live op RLVW.
Blokbuster live vanuit de Beenaertwijk in Sint-Niklaas.

Als een echt circus komen de Blokbusters op vrijdag 28 augustus met hun Cinémobiel en aanhang aangereden en bouwen ze een groot scherm op én een mini-radiostudio met een bijbehorende antenne. Dominique Van Malder (studio Orka, Radio Gaga), Joris Hessels (Gentbrugge, Radio Gaga) en Janne Desmet (studio Orka) zijn de gastheren en gastvrouw van dienst die de Beenaertwijk voorzien van veilig vertier.

Omwille van de huidige coronamaatregelen kunnen er dit jaar helaas geen buurtfeesten plaatsvinden. Met dit initiatief – getrokken door de buurtwerking en het culturele centrum - willen de Blokbusters een onverwacht circus creëren en een nieuwe manier van ontmoeting stimuleren. Verzoeknummertjes, interessante verhalen van de buurtbewoners en een filmvoorstelling staan al zeker op de agenda.

De inwoners van de Beenaertwijk kunnen het hele gebeuren volgen via hun balkon of krijgen een plaatsje per bubbel op het binnenplein van de Beenaertwijk 12, rekening houdend met de nodige afstand uiteraard. Daarnaast kan iedereen in Sint-Niklaas de radioshow volgen via radio Land Van Waas (107.9 fm) vanaf 19 uur. De inwoners van de Beenaertwijk kunnen dit doen op 105.9 fm. De uitzending start om 19u.

Heb je geen radio, wil je een plaatje aanvragen of heb je iets interessant te vertellen?

Laat het dan weten aan buurtwerker Lotte Verbeke via 0470 18 25 78.

18.08.2020

Plaats van het nieuwe ziekenhuis in Sint-Niklaas definitief vastgelegd.

Plaats van het nieuwe ziekenhuis in Sint-Niklaas definitief vastgelegd.
Het "nieuwe ziekenhuis" AZ Nikolaas vanaf 2027 op de Neerkouter.

Het stadsbestuur heeft op maandag 17 augustus 2020 de locatie voor de hervestiging van AZ Nikolaas definitief vastgelegd. Het nieuwe ziekenhuis zal opgetrokken worden op de Neerkouter, gelegen tussen N41, Heimolenstraat, Smisstraat en de hoogspanningslijn. De streefdatum voor de ingebruikname van de nieuwbouw blijft 2027.

Bij de opstart van het dossier in 2013 werd initieel vertrokken vanuit de locatie Neerkouter, op basis van een vergelijkend onderzoek. Er werden ook al stappen gezet om het project op deze locatie voor te bereiden, onder meer de goedkeuring van een masterplan.

In 2019 werden, na diverse inspraakinitiatieven en adviezen, mogelijke bijkomende alternatieve locaties onderzocht. Daarbij werd uiteindelijk ook De Winningen, gelegen tussen N41, Arnhoutstraat, Valk, Potaardestraat en Botermelkstraat, weerhouden.

Uit bijkomend onderzoek blijkt nu dat de mogelijke effecten (o.a. milieu, mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit) van de vestiging van het nieuwe ziekenhuis op de beide locaties, grotendeels vergelijkbaar zijn. Daarom heeft het stadsbestuur nu definitief gekozen voor Neerkouter.

Uiteraard worden de bewoners stap voor stap betrokken bij het verdere traject, onder meer naar aanleiding van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ter voorbereiding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

17.08.2020

Eerste lichtgevend zebrapad van België komt in Lokeren.

Eerste lichtgevend zebrapad  van België komt in Lokeren.
Primeur voor de Heilig Hartlaan.

De firma Trafiroad uit Lokeren gaat een lichtgevend zebrapad uittesten in de Heilig Hartlaan in Lokeren. Het stadsbestuur van Lokeren had al langer plannen om de veiligheid rond de schoolomgeving te verbeteren. Het gaat om panelen die in een bak in de grond worden gelegd en waarbj verlichting wordt aangesloten. De verlichting kan van op afstand worden bediend en aangestoken worden wanneer nodig. Trafiroad gaat het systeem uitvoerig testen en begint op 24 augustus met de werken. Een deel van de kostprijs is voor rekening van de stad Lokeren.

14.08.2020

Temse krijgt nieuwe lokale voetbalclub.

Temse krijgt nieuwe lokale voetbalclub.
Na de fusie tussen KSV Temse en Sporting Lokeren is er in Temse opnieuw een nieuwe club.

Vanaf volgend voetbalseizoen zal er opnieuw lokaal voetbal te zien zijn in het Fernand Schuermanstadion. De initiatiefnemers willen de mogelijkheid bieden aan spelers uit de eigen regio in het eerste elftal te spelen. Dit onder het motto: “Temse opnieuw lokaal voetbal geven”.

“De verkoop van het stamnummer van KSV bracht enkele maanden geleden bij de plaatselijke voetballiefhebbers een tsunami van verontwaardiging te weeg”, vertellen initiatiefnemers Margino De Kerf en Bjorn Van Asbroeck.“ Dat werd enkele weken geleden nog wat aangescherpt toen het ontwerp van het nieuwe logo van de fusieclub werd bekendgemaakt waar enkel onder het logo een kleine verwijzing was naar de nieuwe naam Lokeren-Temse.

Initiatiefnemer Margino De Kerf is geen onbekende in het veld- en zaalvoetbal. Als speler en trainer was hij aan de slag bij heel wat clubs in het Waasland en daarbuiten. Hij was ook de stichter van een aantal zaalvoetbalclubs in Temse. Bjorn Van Asbroek is zaakvoerder van privé- en luchthavenvervoer Vanarosi in Steendorp. Daarbuiten is hij ook gemeenteraadslid voor N-VA in de Temsese gemeenteraad.

Het is dan ook met de nodige fierheid dat de initiatiefnemers de geboorte mogen melden van SV Blauw Wit Temse met stamnummer 9755.

SV Blauw Wit Temse zal starten in 4e provinciale in het seizoen 2021-2022. De wedstrijden zullen op zondagnamiddag gespeeld worden op het A-terrein. Verder wordt er ook gestart met een beloftenelftal die hun wedstrijden op zaterdagnamiddag zullen afwerken.

Enkel voor het gebruik van Club 45 of kantine wil men nog tot een vergelijk komen met het Gemeentebestuur van Temse.

12.08.2020

Autopark politie Sint-Niklaas wordt groener.

Autopark politie Sint-Niklaas wordt groener.
5 nieuwe politievoertuigen voor de stad Sint-Niklaas.

Het wagenpark van de politie van Sint-Niklaas wordt groener met 5 nieuwe voertuigen. Het gaat over 4 elektrische voertuigen voor de wijkpolitie en één hypermodern uitgeruste combi voor de interventiepolitie. Van de 34 politievoertuigen waren er al 7 hybride en 1 volledig elektrisch anoniem voertuig. Lokale Politie Sint-Niklaas heeft misschien wel de groenste wijkpolitie van Vlaanderen. De 22 wijkinspecteurs beschikken allemaal over een eigen elektrische fiets. Het team kan ook gebruikmaken van twee elektrische bromfietsen. De vier nieuwe wagens van de wijkpolitie zijn Nissan Leafs. Deze voertuigen rijden volledig elektrisch en stoten geen CO2 uit. Volledig opgeladen, kan de politie 395 km met dit voertuig rijden. In de ondergrondse garage van het Politiehuis zijn twee oplaadpunten voorzien, waarmee de elektrische wagens op zes uur volledig opgeladen zijn.

De nieuwe modern uitgeruste combi beschikt over allerlei snufjes .Naast een lichtbalk die vanuit alle hoeken én ook bij fel zonlicht goed zichtbaar is, zit de koffer vol met netjes opgeborgen functioneel materiaal: een chiplezer om de baasjes van weggelopen huisdieren te kunnen traceren, gereedschap, een EHBO-koffer, een dispenser met handgel, een veiligheidsschild en veiligheidsbrillen.

Uniek is dat in de combi ook een zeer compacte warmtecamera aanwezig is. Daarmee kunnen de inspecteurs bijvoorbeeld bij een verdwijning menselijke warmte opsporen in een veld. De camera kan ook zeggen hoelang een auto al stilstaat door de temperatuur van de motorkap te meten. Dit is soms van cruciaal belang in een gerechtelijk onderzoek. Alle elektrische toestellen kunnen in de combi opgeladen worden met USB-aansluitingen. Volgend jaar komen er ook twee nieuwe hybride SUV-voertuigen voor de interventiepolitie. Verder investeert de politie in zonnepanelen en nieuwe laadpalen.

06.08.2020

Stad Sint-Niklaas zoekt nieuwe centrummanager.

Stad Sint-Niklaas zoekt nieuwe centrummanager.
Nele De Klerck wordt beleidsadviseur stadspromotie in Sint-Niklaas.

Na 4 jaar centrummanagement zal Nele De Klerck vanaf 1 september 2020 de functie van beleidsadviseur stadspromotie opnemen bij de stad Sint-Niklaas. Om de ondersteuning van de lokale handels- en horecazaken in de stadskern te garanderen, zal er zo snel mogelijk een nieuwe centrummanager aangesteld worden.

Tot dan kunnen handels- en horecazaken terecht bij team economie van de stad. Ondertussen wordt stevig gewerkt aan een nieuwe visie rond stadspromotie, in samenwerking met King George Agency. De visie zal in het najaar voorgesteld worden aan de gemeenteraad.

Exact 4 jaar geleden begon centrummanager Nele De Klerck aan haar uitdaging om de stadskern van Sint-Niklaas te versterken. Sindsdien zagen, vertrekkende van het detailhandelsplan, heel wat kernversterkende acties het daglicht. Er werden kernversterkende premies ingevoerd, er werden publiekstrekkende evenementen georganiseerd, het handelaarsoverleg werd opgezet, bezoekers worden ondertussen beloond om lokaal te kopen met hun Oh-kaart, er werden verschillende bezoekersfaciliteiten voorzien in Stationsstraat 11, de stedelijke websites voor ondernemers en bezoekers werden in een nieuw kleedje gestoken, etc. Deze en tal van andere acties zorgden er mede voor dat de winkelleegstandcijfers in Sint-Niklaas, in vergelijking tot andere centrumsteden, relatief onder controle bleven. Verder zagen we een mix van functies huisvesten in het focusgebied en werden er ontwikkelaars aangetrokken naar de stadskern.

Om de lokale economie zo optimaal mogelijk te blijven ondersteunen, is de stad ervan overtuigd dat de rol van de centrummanager behouden moet blijven en zien ze de functie graag zo snel mogelijk weer ingevuld. Om continuïteit te garanderen in de dienstverlening naar ondernemers, kunnen handels- en horecazaken vanaf 1 september terecht bij team economie en centrummanagement via centrummanagement@sint-niklaas.be of via 03 778 31 80. Zodra er een nieuwe centrummanager is aangesteld, volgt er een nieuwe communicatie.

Ondertussen wordt er stevig gewerkt aan een visie rond stadspromotie. In het najaar wordt de aanpak gepresenteerd aan de gemeenteraad en zal er meer duidelijkheid zijn, op welke manier Sint-Niklaas zich op de kaart zet richting bezoekers, ondernemers en inwoners.

05.08.2020

Sporters uit Antwerpen geweigerd in Sint-Niklase fitnesscentra.

Sporters uit Antwerpen geweigerd in Sint-Niklase fitnesscentra.
Antwerpse sporters geweigerd in Sint-Niklaas.

Vandaag woensdag 5 juli, worden Antwerpse sporters geweigerd in de fitnesscentra van Sint-Niklaas. Vanaf nu is er een politieverordening van kracht die verbiedt dat personen uit de door corona getroffen regio van Antwerpen komen sporten op het Sint-Niklase grondgebied. Volgens de politie van Sint-Niklaas komen er heel wat sporters uit Antwerpen naar het Waasland en dat is niet de bedoeling. Dezelfde maatregelen zijn ook genomen in Antwerpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, daarom wordt er aan de eigenaars van de centra gevraagd om hen de toegang te ontzeggen. Deze maatregel is ook al van kracht in Beveren-Waas.

01.08.2020

Lokeren Lichtjesstad.

Lokeren Lichtjesstad.
Binnenstad wordt omgetoverd in een Lichtjesstad.

Geen Lokerse Feesten, geen Fonnefeesten, geen Kermis, geen vuurwerk maar wel LICHTJES in de binnenstad.

Van vrijdagavond 31 juli tot zondagnacht 9 augustus wordt de binnenstad omgetoverd in een lichtjesfeest. Van zodra het begint te schemeren kan je op vijf lichtpunten genieten van een spectaculair lichtspel. Wie de lichtjesrondgang doet, kan tot 1u nog nagenieten op één van de vele terrasjes op en rond de Markt.

- stadhuis
- op de Durme tussen de twee bruggen
- aan het Stadsmuseum
- aan de stapstenen in het Joséphine-Charlottepark
- op en onder de bomengalerij

Het bestuur van de Stad wil op deze manier de Lokeraar en de bezoekers een feestelijk moment bezorgen en dat op een veilige manier. Mondmaskers zijn verplicht in de hele bebouwde kom en ook de andere coronamaatregelen dienen stipt nageleefd te worden.

30.07.2020

Rechter geeft Waasland-Beveren gelijk in zaak Pro League.

Rechter geeft Waasland-Beveren gelijk in zaak Pro League.
Consensus binnen de Pro League over competitie in 1A met 18 ploegen mèt Waasland-Beveren.

De ondernemingsrechtbank in Dendermonde heeft Waasland-Beveren gelijk gegeven in de zaak die was aangespannen tegen de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond met betrekking tot de wedstrijdkalender. De Pro League en de KBVB zouden een dwangsom van maar liefst 2.5 miljoen euro moeten betalen per wedstrijd die gespeeld zou worden in de afdelingen 1A en 1B bij het niet rekening houden met de uitspraak van het BAS.
Ondertussen is de Pro League op de vergadering van 31 juli tot een consensus gekomen over een competitie met 18 ploegen mèt Waasland-Beveren, OHL en Beerschot.
In het nieuwe competitie-format is de komende twee jaar ook plaats voor mini-Playoffs.
Op het einde van het seizoen 2021-2022 zouden er drie dalers zijn in 1A om opnieuw tot 16 ploegen te komen.

https://www.waasland-beveren.be/2020/07/waasland-beveren-blijft-1a/

27.07.2020

Mondmaskers verplicht in het centrum van Sint-Niklaas en Lokeren.

Mondmaskers verplicht in het centrum van Sint-Niklaas en Lokeren.
Sint-Niklaas verplicht mondmasker op centrale as stadskern.

De burgemeester heeft een aantal locaties in de stadskern bepaald waar het dragen van een mondmasker voortaan verplicht is. Het gaat om de zone van de Stationsstraat over de Grote Markt en aanpalende pleinen tot het Hendrik Heymanplein. Deze bijkomende lokale maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus op het grondgebied voorkomen. https://www.sint-niklaas.be/actueel/sint-niklaas-verplicht-mondmasker-op-centrale-stadskern

Ook in Lokeren is het dragen van een mondmasker verplicht in het centrum van de stad. Het dragen mondmaskers is verplicht op markten, rommelmarkten, in winkels, in winkelstraten, in alle openbare gebouwen voor de publiek-toegankelijke delen. Ook in horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten. Daarnaast vaardigt de stad ook een mondmasker plicht uit in de bebouwde kom en op plaatsen waar dit nodig is: op de winkelparkings aan de Zelebaan, aan tankstationwinkels, en aan het skatepark bijvoorbeeld. Signalisatie zal deze plaatsen duidelijk aanduiden.

26.07.2020

Verhalen op een bankje in Lokeren en Sint-Niklaas.

Verhalen op een bankje in Lokeren en Sint-Niklaas.
Boeiende verhalen op een bankje in de zomer.

De podcast HET BANKJE van OPEN DOEK brengt theater zelfs in coronatijd tot bij het publiek.

Je neemt tijdens een wandeling of een fietstocht plaats op een bankje, je scant met je smartphone de QR-code op dat bankje en je kan luisteren naar een boeiend verhaal tussen 2 mensen. In Lokeren, Daknam en Eksaarde kan je dat doen, verspreid over 15 plaatsen. In Sint-Niklaas centrum kan je dat eveneens, net als op de dorpspleinen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. Ook Hamme doet mee en vanaf 1 augustus kan je het ook nog doen in Zele.

Met dit initiatief zet OPEN DOEK het amateurtheater in de kijker www.opendoek.be/nieuws/podcast-het-bankje?via=1

23.07.2020

Schoenen Timmermans verlaat de Stationsstraat.

Schoenen Timmermans verlaat de Stationsstraat.
Verlaat schoenen Timmermans de Stationsstraat ?

Het gerucht hing al een tijdje in de lucht; verlaat de bekende schoenenzaak Timmermans de Stationsstraat in Sint-Niklaas? Schoenen Timmermans was al een reden op zich om een bezoekje te brengen aan de winkelstraat. Maar met die straat gaat het al een tijdje niet goed ondanks alle inspanningen van het stadsbestuur van Sint-Niklaas en daar kwam ook nog de coronacrisis bovenop. Op de sociale media heeft iedereen zowat zijn mening gaande van ‘het is de schuld van het Waasland Shopping Center” tot “het komt door het feit dat de straat verkeersvrij is.”

Wat zeker is, het pand waarvan schoenen Timmermans de eigenaar is, wordt verkocht en gerenoveerd. Hier en daar wordt er gefluisterd dat de zaak tijdelijk zou verhuizen naar de Nieuwe Baan in Belsele waar vroeger de winkel Colette was. Als Schoenen Timmermans definitief zou weggaan uit de Stationsstraat dan verdwijnt er een van de pijlers uit die straat. Schoenen Timmermans heeft er zijn zaak sinds 1910.

23.07.2020

Plezantstraat in Sint-Niklaas 3 weken afgesloten.

Plezantstraat afgesloten vanaf 4 augustus.

Het agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat vanaf 4 augustus er werken plaatsvinden in de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Deze zullen 3 weken duren. Er komt een nieuw wegdek ter hoogte van de Heistraat. Omdat er nog kasseien onder het huidige wegdek zitten moet alles opengebroken worden en wordt alles afgesloten voor het verkeer.

Als je naar het centrum van de stad Sint-Niklaas wil, zal je via de Hoge Bokstraat moeten rijden. Fietsers kunnen wel passeren. Kom je uit de stad dan kan je langs de werfzone blijven rijden.

18.07.2020

“Winkelwandellus” werken gaan van start in Sint-Niklaas.

“Winkelwandellus” werken gaan van start in Sint-Niklaas.
Eerste fase winkelwandellus gaat van start in Sint-Niklaas.

Op maandag 27 juli 2020 gaan de werken van start voor de aanleg van de eerste fase van de ‘winkelwandellus’ in de stadskern. Op het programma staat de volledige vernieuwing van het openbaar domein in de Casinostraat, Broodstraat, Richard van Britsomstraat en de Paul Snoekstraat vanaf maandag 27 juli. We voorzien onder meer veel ruimte voor voetgangers, de inrichting van een schoolstraat, fietsstraten en de aanplanting van veel groen. Tegen mei 2021 zijn de werken van de eerste fase achter de rug.

Met de ‘winkelwandellus’ wil de stad tien straten rond de Stationsstraat een gelijkaardig en kwaliteitsvol uitzicht geven op maat van de voetganger en fietser. Winkelbeleving in de binnenstad is immers meer dan alleen mooie winkels en bereikbare parkings: het is ook een kwestie van een aantrekkelijk openbaar domein waar toegankelijkheid en plaats voor ontmoeting centraal staan en verkeersveiligheid een evidentie is. Na de heraanleg van de Grote markt gaat het om het belangrijkste beeldbepalende project van onze binnenstad in deze bestuursperiode.

De stad kiest ervoor om het openbaar domein in deze straten op te waarderen door nieuwe voetpaden, boordstenen, straatmeubilair en asfalt of kleiklinkers te leggen. Tegelijk zorgen we voor een veiligere en meer leefbare schoolomgeving door de inrichting van een schoolstraat in de Richard van Britsomstraat en de Boonhemstraat bij begin en einde van de school. Er komt ook meer groen in de straten, wat niet alleen zorgt voor een aangenamer openbaar domein, maar ook bijdraagt aan de verkoeling en de vernatting van onze stad. Meer info op www.sint-niklaas.be/winkelwandellus.

15.07.2020

Zomerconcerten in Muziekclub ‘t Ey Belsele.

Zomerconcerten in Muziekclub ‘t Ey Belsele.
Teyrrasfolk brengt mooie namen naar Belsele

Muziekclub ‘t Ey Belsele staat klaar voor hun Coronaproof zomerprogramma “Teyrrasfolk”. Geen concerten binnen, maar op het plein buiten met respect voor de afstandsregels en voor maximaal 100 mensen.

Op het programma o.a. Kadril, Jan De Smet, Eva De Roovere, Meskerem Mees en Hans Mortelmans.

Info: www.tey.be

15.07.2020

Vervoerregio Waasland stelt nieuw openbaar vervoerplan voor.

Vervoerregio Waasland stelt nieuw openbaar vervoerplan voor.
Nieuw stervormig netwerk rond Sint-Niklaas en Lokeren.

Vervoerregio Waasland heeft een goedgekeurd ontwerpplan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer. Vanaf januari 2022 rijden de bussen van De Lijn in een stervormig netwerk rond de steden Sint-Niklaas en Lokeren. Om het (half)uur zijn er snelle verbindingen naar alle omliggende hoofdkernen. Het huidige stadsnet Sint-Niklaas wordt geïntegreerd in een voorstad net. Waasland Shopping Center, het AZ Nikolaas en het station blijven verbonden door een stadslijn, die verder doorrijdt naar de Watermolenwijk, Valk en Tereken. Er komen snellere en frequentere verbindingen tussen de grote woonkernen. Daar waar de vraag het grootst is stijgt het aanbod. In het vervoerplan staat combimobiliteit centraal. Dat is het combineren van de verschillende vervoermiddelen, zoals deelsystemen, de fiets en het openbaar vervoer. Het ontwerpplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt, en zal in januari 2022 operationeel zijn. Meer informatie op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregio-waasland

14.07.2020

Mondmaskers made in Lokeren.

Mondmaskers made in Lokeren.
Bedrijf uit Lokeren maakt 500 000 mondmaskers per maand.

​Het Lokerse bedrijf Somnis Bedding start binnenkort met de productie van mondmaskers. Op dit moment doen ze dat in hun bedrijf in Duitsland, maar het is de bedoeling om het productieproces over te brengen naar Lokeren. Het gaat om een half miljoen chirurgische maskers per maand, hiervoor werken ze samen met hun partner AB Inbev. De eerste lading maskers gaat naar het personeel van AB Inbev, drankenhandelaars en café uitbaters. Op die manier zullen er voor het eerst in België kwalitatieve chirurgische mondmaskers worden gemaakt en zijn we niet afhankelijk meer van maskers uit het buitenland.

14.07.2020

AZ Lokeren krijgt wellicht een NMR scanner.

AZ Lokeren krijgt wellicht een NMR scanner.
Er komt een tweede NMR scanner in het Waasland.

Omdat er maar één NMR scanner is in het Waasland en daardoor de wachttijden voor dit onderzoek oplopen, was het AZ Nikolaas al langer vragende partij voor een tweede NMR scanner. De 20 000 handtekeningen die het AZ Nikolaas verzamelde in een petitie, zorgde voor een hoorzitting in het Vlaamse parlement. Uiteindelijk werd er beslist dat er 5 ziekenhuizen een NMR scanner zullen krijgen waaronder het AZ Lokeren. Het AZ Nikolaas dat samenwerkt met het AZ Lokeren is hier heel tevreden mee. Het besluit van de Vlaamse regering gaat nu nog naar de Raad van State voor advies.

12.07.2020

Mondmaskers worden kunst in Lokeren.

Mondmaskers worden kunst in Lokeren.
Leerlingen van de kunstacademie Lokeren maken zelfportretten met mondmasker.

Misschien heb je de posters al gespot in het straatbeeld van Lokeren.

Leerlingen van de kunstacademie hebben zelfportretten gemaakt met een mondmasker aan. Daarmee willen ze de Lokeraars op een creatieve manier motiveren om een mondmasker te dragen, op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Zo houden we het veilig, voor iedereen.

Voel je het kriebelen en wil je mee doen? Volg dan het stappenplan en maak jouw eigen zelfportret met mondmasker. Hang jouw creatie aan het raam en verspreid zo mondmaskerkunst in het straatbeeld. Deel jouw zelfgemaakte portret op sociale media met #lokersemaskerade of mail een foto naar delokersemaskerade@lokeren.be

Minder creatieve Lokeraars kunnen via mail een poster bestellen zodat de Maskerade over heel Lokeren verspreid raakt. Je kan terecht aan de balie van het Cultuurcentrum (dinsdag en donderdag – 9 tot 12u) of aan de balie van de Kunstacademie (tot en met 4 juli: iedere weekdag 16 tot 19u, zaterdag 10 tot 12u.) Meer informatie via de website van het Cultuur Centrum Lokeren.

12.07.2020

Kunst Academie Beeld uit Sint-Niklaas op bezoek in Lokeren.

Kunst Academie Beeld uit Sint-Niklaas op bezoek in Lokeren.
Beeldende kunst in Lokeren

Zeven studenten van de Kunst Academie Beeld uit Sint-Niklaas stellen hun gevarieerd werk tentoon in Lokeren. Van 1 juli tot 31 augustus en dit op vrijdag en zaterdag van 14u tot 18u. De studenten zelf geven uitleg over hun werk en de toegang is gratis. Kasi Loco, De Beeld Fabriek. Je bent welkom in de stadstuin, Zelestraat 38 in Lokeren.

08.07.2020

Degradatie Waasland-Beveren ongedaan gemaakt door het BAS!

Degradatie Waasland-Beveren ongedaan gemaakt door het BAS!
Chaos na uitspraak BAS: degradatie Waasland-Beveren voorlopig ongedaan gemaakt, crisisberaad bij Pro League

Het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) is ingegaan op de klacht van Waasland-Beveren en heeft de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei om Waasland-Beveren te laten zakken nietig verklaard. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van deze beslissing zijn.

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas