sounds great, feels good
07.02.2023

Ontwerp Grote Markt aangepast door prijsstijgingen

Ontwerp Grote Markt aangepast door prijsstijgingen
Slechts één aannemer stuurde een offerte.

De stad Sint-Niklaas wil de Grote Markt functioneler, gezelliger, groener en bruikbaarder maken. De middelen die ze daar voor heeft wil ze dan ook op een goede manier beheren. Aangezien het stadsbestuur slechts één offerte kreeg, die ruim boven het voorgestelde budget lag, moet er nu worden ingegrepen en wordt er een nieuw aangepast bestek gemaakt. Door die ene offerte is prijzen vergelijken onmogelijk.

Het stadsbestuur wil stadsvernieuwing alle kansen geven. Investeren in de stadskern kan alleen maar positief zijn voor de uitstraling, economische activiteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Maar niet ten koste van alles en vooral niet ten koste gaan van gezonde stadsfinanciën. Zoals in zoveel projecten is het door de Oekraïne-oorlog en de daaropvolgende energiecrisis heel moeilijk de snel stijgende prijzen in te schatten. In de tijd tussen het opstellen van het bestek (maart-juni) en de eigenlijke aanbesteding (oktober-november) zijn de prijzen spectaculair gestegen. Doordat de stad maar 1 offerte binnenkregen is het onmogelijk in te schatten of de aangeboden prijs echt marktconform zijn.

De werken zullen niet beginnen voor het voorjaar van 2024. Concreet wil dit zeggen dat na het afronden van de laatste voorbereidende nutswerken, er na mei 2023 geen wegenwerken meer zullen plaatsvinden op en rond de Grote Markt. Dit betekent dat de horeca, de inwoners van de stad en evenementensector een gewone (evenementen)zomer tegemoet gaan. Door dit alles wordt er nu gekozen voor een nieuwe procedure.

  • Een reeks besparingen op materialen en kleine aanpassingen die niets wijzigen aan het ontwerp
  • Een nieuwe procedure die meer onderhandelingsmarge toelaat met indieners
  • Een aantal aanpassingen aan het ontwerp die niet de essentie raken maar een significant verschil kan betekenen

Er wordt gekozen de verzonken tuin met ondergrondse fietsenstalling, de luifels en het deel van de Parklaan voorbij de nieuwe bushaltes nog niet te realiseren. Dat zou een flink stuk op de borrel kunnen betekenen. Het doel blijft om een kwaliteitsvolle Grote Markt af te leveren, een echt stadshart voor Sint-Niklaas. Met ruimte voor ontmoeting, beleving, klimaatbestendigheid en op maat van alle inwoners. De volgende weken zal het ontwerp aangepast worden en een nieuw bestek wordt opgemaakt.

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas