sounds great, feels good
04.10.2022

Schaatspiste komt er in Sint-Niklaas.

Schaatspiste komt er in Sint-Niklaas.
Echt schaatsplezier met minder energie verbruik.

Sint-Niklaas Wintert’ krijgt ook dit jaar een echte ijspiste op de Grote Markt. Door de stijgende energiekosten is er samen met de concessionaris een gedetailleerd plan uitgewerkt om het energieverbruik tot een absoluut minimum te beperken, maar om inwoners en bezoekers toch betaalbaar schaatsplezier te bezorgen.

Vanaf 8 december zal er op de Grote Markt van Sint-Niklaas opnieuw een ijspiste staan. Aan die beslissing ging een lange en nauwgezette voorbereiding vooraf, in de huidige situatie met stijgende energiekosten. Dankzij een hele reeks maatregelen zal het energieverbruik van de ijspiste deze winter sterk worden beperkt.

Zo zullen de zijkanten van de tent zoveel mogelijk worden afgesloten, zodat er geen wind aan het ijs kan. Ook ‘s nachts wordt er een soort gordijn rond de ijspiste gehangen, met zeilen rondom. Minder wind betekent minder opwarming van de lucht en minder energie om weer af te koelen. Het dak boven de ijsbaan blijft behouden, zodat er geen regen op het ijs terecht kan komen. Verder worden de leidingen beter geïsoleerd en zet de uitbater moderne koelgroepen in, die veel efficiënter zijn. Ook de dikte van het ijs zal continu en nauwkeurig worden gemeten, om het verbruik zo laag mogelijk te houden. En de schaatsen worden beter geslepen, voor een zo klein mogelijk contactoppervlak met het ijs.

Bovendien schakelt de stad pas begin januari over naar een nieuw energiecontract. Het overgrote deel van de periode van de ijspiste verloopt dus tegen dezelfde energetische kostprijs als vorig jaar. In combinatie met de nieuwe energiebeperkende maatregelen kan de stad daarom het licht op groen zetten. Op die manier wil de stad inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om te genieten van betaalbaar schaatsplezier in de winter.

Al jarenlang inspanningen
Het stadsbestuur benadrukt verder dat het al jarenlang heel wat inspanningen doet om het energieverbruik substantieel te verminderen, met investeringen in tal van stadsgebouwen tot de verledding van de openbare verlichting. Met betrekking tot de ijspiste zet de stad al jarenlang in op maximale beperking van het verbruik. Bovendien wordt er ook niet gewerkt met vervuilende dieselgeneratoren. De bijkomende maatregelen die nu worden genomen, zijn het gevolg van een doordachte optimalisatie.

Tot slot: waarom geen kunststofbaan? Dat alternatief is bekeken, maar dat blijkt een heel andere beleving. Het is geschikt als krachtsport, veel minder als ontspanning. En door het snijden van de ijzers in de plastieken schaatsbaan komen er overal microplastics in de omgeving terecht.

De ijspiste op de Grote Markt gaat open op 8 december 2022 en blijft staan tot 8 januari 2023. Dat is een week korter dan andere jaren, om het energieverbruik verder te beperken, maar dat blijft wel conform de gunningsvoorwaarden. Scholen komen dus best in december.

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas