sounds great, feels good
01.12.2021

Spoedgevallendienst AZ Lokeren sluit op 1 januari 2022 en maakt plaats voor een medische hulppost.

Spoedgevallendienst AZ Lokeren sluit op 1 januari 2022 en maakt plaats voor een medische hulppost.
Nieuwbouw voor ziekenhuis Lokeren, fusie met AZ Nikolaas en sluiting spoeddienst vanaf 1 januari 2022.

Op 1 januari 2022 is het zover. Het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas slaan de handen in elkaar en worden officieel één ziekenhuis.

Waarom fusioneren?

De Vlaamse gezondheidszorg onderging de laatste decennia heel wat veranderingen. Van kleine ziekenhuizen in elke dorpskern evolueerden we naar grotere centra die een bredere regio bedienen.Nieuwe medische technieken en toestellen zorgden voor een sneller herstel en een kortere verblijfsduur. De dagziekenhuisactiviteiten stegen dan weer enorm.Alleen door samen te werken kunnen we de bevolking van onze regio die sterke zorg bieden. Ensterke zorg, dat is zorgen voor een hoogkwalitatieve basiszorg, dicht bij huis, maar ook investeren in nieuwe technieken en toestellen. En hooggespecialiseerde artsen en medewerkers aantrekken.

Op die manier kunnen we ook gespecialiseerde zorg naar het Waasland brengen. Voorbeelden hiervan zijn de diensten Radiotherapie, Interventionele cardiologie (cathlab) en Kinder- en jeugdpsychiatrie. Diensten, waarvoor patiënten vroeger steeds naar Gent of Antwerpen moesten, die we nu dankzij onze schaalgrootte en specialisatie ook in eigen regio kunnen aanbieden.

Er verdwenen een aantal diensten in Lokeren, maar tegelijkertijd wordt er heel sterk ingezet om nieuwe kennis en expertise naar Lokeren te halen. We engageren ons om de polikliniek (consultaties), waarbij er het laatste jaar al heel wat nieuwe artsen bijkwamen, verder uit te bouwen. Artsen die vaak naast de algemene kennis van hun discipline ook extra expertise hebben opgebouwd in een bepaald onderdeel. Bijvoorbeeld een kinderarts met extra ervaring in longziekten bij kinderen, een gastro-enteroloog met specialisatie in leverziekten of inflammatoir darmlijden (IBD).

Vanaf januari 2022, kan men bij volgende afdelingen terecht in campus Lokeren voor een
(dag)opname:


• Verblijfsafdeling chirurgie
• Verblijfsafdeling geriatrie
• Oncologisch en internistisch dagziekenhuis: bv. chemotherapie, …
• Endoscopisch dagziekenhuis: bv. coloscopie, gastroscopie,…
• Chirurgisch dagziekenhuis (ook voor kinderen)
• Pijnkliniek + dagziekenhuis

• Geriatrisch dagziekenhuis
• Nierdialyse
• Fysische geneeskunde en revalidatie voor zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten
Radiografie (RX), Botdensitometrie, CT Scan, Echografie en NMR.

De spoedgevallendienst van het AZ Lokeren sluit op zaterdagochtend 1 januari 2022.

Vanaf dan schakelen we over op een samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen, onder de vorm van een medische hulppost / huisartsenwachtpost. Concreet betekent dit dat de huisartsen in het weekend en op feestdagen (van 08.00 tot 20.00 uur) binnen de muren van het ziekenhuis voorzien in een huisartsenwachtpost.

Waarvoor kan men terecht bij onze medische hulppost?

Op weekdagen kan men tussen 08.00 en 20.00 uur op de locatie van de voormalige spoedgevallendienst nu terecht in de medische hulppost. Deze is in eerste instantie gericht op kleine traumatologie en arbeidsongevallen en is eveneens toegankelijk voor niet-acute en niet levensbedreigende algemene pathologie.
Er gebeurt steeds eerst een triage, waarbij er een eerste inschatting gemaakt wordt met betrekking tot de zorg die men nodig heeft. Indien nodig, kan er ter plaatse, op de campus Lokeren medische beeldvorming of een bloedonderzoek gebeuren. Is de toestand echter ernstiger, dan zal de arts doorverwijzen naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst.

Waarvoor kan men NIET terecht bij onze medische hulppost?

Bij ernstige, dringende gezondheidsklachten, zoals het vermoeden van een hartinfarct, beroerte, longontsteking of ernstig ziek kind begeeft men zich rechtstreeks naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst, zoals de spoedgevallendienst van campus Sint-Niklaas of neemt men direct contact op met de noodcentrale via het nummer 112. De ambulancedienst brengt de patiënt naar een gespecialiseerde spoedgevallendienst. Ambulances of MUG-voertuigen zullen geen patiënten meer naar het ziekenhuis in Lokeren brengen

Nieuwbouw voor Lokeren

Dit voorjaar kregen we de bevestiging vanuit de Vlaamse overheid dat er subsidies komen om in Lokeren een gedeeltelijke nieuwbouw te realiseren. In deze nieuwbouw, zal de focus liggen op een zeer uitgebreide polikliniek en de opstart van een locomotorisch centrum. Een locomotorisch centrum is een plaats waar een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en paramedici in een multidisciplinair kader (Orthopedie, Fysische geneeskunde & Revalidatie en Reumatologie) samenwerken om de best mogelijke zorgen te bieden. Er zal zowel een polikliniek, een dagziekenhuis, een verblijfsafdeling als een revalidatieafdeling verbonden zijn aan dit centrum.
De afbraakwerken van een aantal gebouwen op de site van het bestaande ziekenhuis, starten in deloop van 2022 en in 2025 hopen we het nieuwbouwgedeelte in gebruik te kunnen nemen. Het ziekenhuis blijft tijdens de werken steeds toegankelijk en actief voor alle diensten hoger gemeld


105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas