sounds great, feels good
31.08.2020

Stad Sint-Niklaas focust op verkeersveiligheid

Stad Sint-Niklaas focust op verkeersveiligheid
Scholieren kunnen veilig naar school.

Vanaf 1 september zullen eindelijk 23.000 leerlingen allemaal terug naar school kunnen. De fietsende scholieren komen in Sint-Niklaas in een nieuwe stad terecht. Er is sinds de lockdown van begin maart heel wat veranderd. Het stadsbestuur heeft onafgebroken geïnvesteerd in de vernieuwing van het openbaar domein, met een belangrijke focus op verkeersveiligheid.


Uitbreiding zone 30

Het aantal straten ‘zone 30’ werd deze zomer aanzienlijk uitgebreid, zowel binnen als buiten de rondweg. Een voetganger heeft een overlevingskans van 95% als hij wordt aangereden door een voertuig aan 30 km per uur. Alle straten staan op www.sint-niklaas.be/zone30

Schoolomgevingen uniform ingericht

De schoolomgevingen staan letterlijk meer in de verf. Schoolingangen zijn beter herkenbaar gemaakt door vierkante vlakken vergezeld van ‘school’ op de rijbaan. Bijkomend werd er extra accentverlichting geplaatst. Ook de grote, opvallende stickers met ‘fietsinrit’ trekken de aandacht van de automobilist in de schoolomgevingen en verbeteren de verkeersveiligheid.

Meer comfort en veiligheid voor fietsers

Alle fietsoversteken op de Parklaan werden op hoogte gebracht en tussen de Schoolstraat en de Moerlandstraat is het fietspad volledig vernieuwd. Dit verhoogt het fietscomfort op deze druk bereden invalsweg aanzienlijk. Ook de drukke oversteek Dalstraat/Plezantstraat werd aangepast met het oog op vlotter en veiliger fietsverkeer. De vernieuwing van de toplaag asfalt ging in verschillende straten, gespreid over het grondgebied, gepaard met een fietsvriendelijke herinrichting, o.a. in de Hondsneststraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Brugsken verkeersveiliger

Na de herstellings- en asfalteringswerken in Brugsken werd het eenrichtingsverkeer, staduitwaarts vanaf de Azalealaan, bestendigd. De nieuwe verkeersregeling ging gepaard met het aanleggen van een fietspad stadinwaarts en het aanbrengen van extra fietsenstallingen en verplaatsbaar groen. Ook de aanpalende Schoolstraat kreeg een nieuwe toplaag asfalt.

Omloopdreef

De aanleg van een tweesporenpad in de Omloopdreef houdt de weg niet alleen toegankelijk voor landbouwvoertuigen, maar zorgt ook voor een comfortabele fietsdoorsteek op een veel gebruikte route.

Gentstraat: nieuwe fietspaden, ook van huisnummer 48 tot kruispunt met de Kerkstraat

De rioleringswerken in de Gentstraat gingen gepaard met de aanleg van veilige nieuwe fietspaden. Het gedeelte van huisnummer 48 tot het kruispunt met de Kerkstraat was oorspronkelijk niet voorzien in het dossier. Het stadsbestuur heeft evenwel beslist om ook deze zone aan te pakken. Het wegdek was immers in slechte staat en de fietspaden te smal. De toplaag asfalt werd vernieuwd en beide fietspaden zijn verbreed naar 1,5 meter en aangelegd in roodbruin asfalt, met een bolletjesmarkering tussen de rijweg en het fietspad. De rijweg werd ook versmald naar 5,30 m, wat de snelheid afremt.

Heraanleg F411 (Mechelen-Terneuzenwegel)

De Mechelen-Terneuzenwegel (fietsroute naar Hulst) kreeg een nieuwe asfaltverharding, in afwachting van de volledige heraanleg en verbreding, in samenwerking met de provincie en de gemeente Sint-Gillis-Waas.

Negen nieuwe fietsstraten

Tijdens de zomermaanden kreeg onze stad er liefst negen nieuwe fietsstraten bij: Ankerstraat, Hemelaerstraat, Richard Van Britsomstraat, Boonhemstraat, Broodstraat, Stationswegel (Sinaai), Truweelstraat, Klein-Hulststraat en Gasmeterstraat. Bij de laatste vijf ging dit gepaard met het aanbrengen van een nieuwe toplaag in rode asfalt.

Winkelwandellus in schoolomgeving

Eind juli gingen de werken van start voor de aanleg van de eerste fase van de winkelwandellus in de stadskern, met de volledige vernieuwing van de Casinostraat, Broodstraat, Richard Van Britsomstraat en Paul Snoekstraat. Er is veel ruimte voorzien voor voetgangers, de inrichting van een schoolstraat, fietsstraten en de aanplanting van veel groen. Info: www.sint-niklaas.be/winkelwandellus.

Wijnveld/Stationswegel/Hooimanstraat

Deze werken lopen nog tot midden oktober en zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het kruispunt Hooimanstraat wordt compacter en aangelegd als plateau, om de snelheid van het verkeer te verlagen. Het fietspad van het Wijnveld komt op dit plateau. Hierdoor is het duidelijker dat de fietser voorrang heeft en verhoogt het fietscomfort.

Puitvoetstaat: nieuwe fietspaden

Het rioproject in de Puitvoetstraat vordert uitstekend. In december 2020 worden de werken afgerond. Dit betekent meteen een aanzienlijke verbetering van de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad met veiligheidszone en voetpaden.

Wat er volgt

Ook heel wat infrastructuurwerken, die de komende maanden op de planning staan, zetten in op meer verkeersveiligheid, zoals de rioleringswerken in Tereken en Schoolstraat, het woonerf Iepenstraat en het fietspadproject Hoogkamerstraat.

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas